Wartość transakcji opiewa na 100 milionów euro. Kancelaria informuje, że zapewniła funduszowi kompleksowe doradztwo prawne w trakcie realizacji transakcji. 

 

Dwuosobowy zespół

W skład podstawowego zespołu doradzającego przy transakcji wchodzili Paweł Bajno (partner) oraz Michał Błaszkiewicz (senior associate), których wspierali inni prawnicy kancelarii.

– Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć Eneterprise Investors przy zawarciu tak dużej i ciekawej transakcji – mówi Paweł Bajno.

- Doradztwo na rzecz jednego z najbardziej aktywnych w naszym regionie funduszu private equity przy jednej z największych transakcji na rynku fotowoltaicznym w Polsce jest potwierdzeniem znaczącej pozycji Bird & Bird w Polsce i Europie w zakresie transakcji fuzji i przejęć, w tym transakcji w sektorze energii odnawialnej. Liczymy, że już niedługo będziemy mogli ponownie doradzać Enterpise Investors przy kolejnych projektach – dodaje.

Czytaj: Prawnik bez kasy fiskalnej tylko wyjątkowo>>