Ministerstwo Finansów w udzielonej właśnie odpowiedzi na interpelację poselską nr 19623 zwróciło uwagę, że prawnicy muszą stosować kasy fiskalne bez względu na obrót. O obowiązku wydawania paragonów przesądza świadczenie usług na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

 

Kasa fiskalna w kancelarii prawnej

Od tej zasady jest jednak wyjątek. Resort finansów przypomniał, że paragonów nie trzeba wystawiać w przypadku usług prawniczych, jeżeli ich świadczenie ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków. Znaczenie ma jednak forma zapłaty.

 

Usługi prawnicze bez paragonów

Resort zaznacza, że dopuszczono zatem możliwość zwolnienia z obowiązku ewidencji na kasie rejestrującej usług prawniczych, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa warunki.

  1. Po pierwsze, należy spełnić warunek, aby świadczący usługę otrzymał w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynikało, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
  2. Po drugie, należy spełnić warunek, aby usługi świadczone były wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub ich rezultat przekazywany był wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Zobacz również: Kasy fiskalne online pogrążą kancelarie? Samorządy będą zabiegać o późniejszy termin >>