Zgodnie z ustawą o organizacji i trybie postępowania przed TK informację o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału prezes przedkłada corocznie Sejmowi oraz Senatowi. Nad informacją nie przeprowadza się głosowania.

Czytaj: Sędziowie TK w stanie spoczynku: Trybunał praktycznie zlikwidowany>>

Brak stawiennictwa na komisji prezes TK Julia Przyłębska tłumaczyła koniecznością ochrony Trybunału przed "naruszającym podstawy państwa prawa, publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji".

Szacunek dla Trybunału i dla Senatu

- Osoba kierująca Trybunałem wielokrotnie mówi o szacunku, który powinien być okazywany instytucjom publicznym, w tym Trybunałowi Konstytucyjnemu. Dla mnie to jest kompletny brak szacunku dla Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - mówił senator Krzysztof Kwiatkowski. Podkreślił, że dotychczas wszyscy prezesi TK albo osobiście przedstawiali informację o działalności podległej im instytucji, albo robili to inni przedstawiciele Trybunału.

Czytaj też: Wyrok TK zmienia linię orzeczniczą sądów w zakresie podatku od nieruchomości>>

Jak przekonywał, dotychczasowa praktyka, a także przepisy konstytucji czy regulamin Senatu wskazują na powinność "czynnego uczestnictwa" którejś z tych osób w pracach Senatu lub jego organu, jakim jest komisja. - Z bólem stwierdzam, że naruszono dzisiaj przepisy ustrojowe, regulujące współdziałanie władz - ocenił.

Współdziałanie władz

Senator Krzysztof Kwiatkowski podkreślił, że nie ma wątpliwości, że prezes TK ma obowiązek uczestniczyć w pracach Senatu dotyczących informowania o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa TK. Według Kwiatkowskiego konstytucja mówi o współdziałaniu władz, a szerokie orzecznictwo - mówi o obowiązku informacyjnym o praktyce danego organu. Dodał, że nigdy prezesi TK nie traktowali swojego uczestnictwa w obradach Senatu jako naruszającego niezawisłość sędziowską. - Dotychczasowa praktyka i przepisy konstytucji, a także przepisy ustawy o Trybunale, jak i Regulamin Senatu wskazują na powinność czynnego uczestnictwa prezesa TK lub zastępujących go osób w pracach Senatu i jego organów, jakim jest Komisja Ustawodawcza, tak były rozumiane te przepisy dotychczas – powiedział przewodniczący komisji.

Senator Kwiatkowski poinformował przy tym, że do Senatu wpłynęło pismo podpisane przez prezes TK z potwierdzeniem, że otrzymała ona zaproszenie do uczestnictwa w komisji. - Niestety doświadczenia ostatnich lat pokazały, że publiczną, rzeczową, merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem TK - również z przedstawicielami władzy ustawodawczej - zastępują niemające precedensu ataki na TK oraz sędziów TK - napisała prezes Julia Przyłębska.

Z danych przekazanych przez Trybunał w 2019 r. do rozpoznania merytorycznego zostało skierowanych w sumie 155 spraw. W 74 proc. wydanych w 2019 r. wyroków Trybunał podzielił zastrzeżenia inicjatorów postępowania i orzekł o niezgodności z wzorcem kontroli co najmniej jednego przepisu.
Do 26 proc. wyroków zostały zgłoszone zdania odrębne. Ponadto w 2019 r. do rozpoznania merytorycznego zostało skierowanych w sumie 155 spraw. Trybunał w 2019 r. wydał także trzy postanowienia sygnalizacyjne.