Prokurator dr Piotr Kosmaty, zastępca rzecznik procesowego Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, odnoszą się do tych danych podkreśla, że biorąc pod uwagę liczbę zdających w tym roku aplikantów - wyniki nie odbiegają od wyników z lat ubiegłych.

Przypomnijmy, że aby zostać prokuratorem, należy pracować przez co najmniej rok jako asesor. Według ustawy Prawo o Prokuraturze prokuratorzy powszechni są powoływani przez Prokuratora Generalnego na wniosek Prokuratora Krajowego. 

Czytaj: Prawnicze egzaminy zawodowe coraz bliżej - mają być bezpieczne>>
 

27 osób egzaminu nie zdało 

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KSSiP, tegorocznego egzaminu prokuratorskiego nie zdało 27 osób, w tym 5 asystentów prokuratora. Większość z nich przeszła jednak egzamin pisemny. Zadania praktyczne na część pisemną oraz kazusy na jego część ustną opracowuje zespół egzaminacyjny powoływany w tym samym trybie, co komisja egzaminacyjna. Do egzaminu mogą również przystąpić asystenci prokuratora legitymujący się 5-letnim stażem na tym stanowisku.

11 osób nie zdało wyłącznie egzaminu z prawa karnego materialnego, z czego 7 aplikantów uzyskało z pozostałych przedmiotów wyniki bardzo dobre (powyżej 25 punktów) – średnio 26,4 punkty na 30 możliwych,

4 aplikantów uzyskało z pozostałych przedmiotów wyniki dobre (co najmniej 20 punktów) – średnio 21,6 pkt. na 30 możliwych.

Z danych wynika również, że 6 aplikantów nie zdało kilku przedmiotów lub nie uzyskało wymaganych 60 proc. punktów z części ustnej, 5 nie zdało egzaminu z pojedynczego przedmiotu innego niż prawo karne materialne, mimo że uzyskali łącznie wymagane 60 proc. punktów z części ustnej. 

 

Zdawalność porównywalna, ale bywało lepiej

W sumie w 2021 r. zdawało 15 aplikantów prokuratorskich, a odsetek tych, którzy zdali to 85,81 proc. W 2020 r. wyniósł on 81,90 proc. a najgorzej było w 2017 r. - 72,62 proc. 

Z kolei w 2019 r. egzamin ten zdało 94,44 proc. podchodzących do nie aplikantów, a w 2018 - 96,83 proc. Bardzo dobra zdawalność była też w latach 2014 - 2016. Wzrastała od 97,83 proc. do aż 100 proc. w 2016. 

Egzamin prokuratorski rozpoczął egzaminy zawodowe prawników. Przyszli prokuratorzy zdawali swoje egzaminy w marcu, w tym tygodniu podeszli do swojego egzaminu przyszli komornicy, a od 18 maja zaczynają się egzaminy dla kandydatów na radców i adwokatów.