Nastolatka w rejestrze pedofilów? RPO ma wątpliwości

Wymiar sprawiedliwości

Wiadomość dotycząca seksu, wysłana do młodszego kolegi, skończyła się dla 16-latki wpisem do rejestru pedofilów, i to mimo że sąd udzielił jej jedynie upomnienia. Uznał przy tym, że sprawa "nie ma charakteru poważnego”, a psycholog całe zdarzenie złożył na karb nadpobudliwości dziewczynki. W rejestrze będzie figurować do 28. roku życia, co w ocenie RPO odbije się na całej jej przyszłości.

16.04.2019

Śląscy sędziowie apelują o wstrzymanie postępowań dyscyplinarnych

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Działające przy sądach apelacyjnych sądy dyscyplinarne powinny wstrzymać rozpatrywanie spraw, ponieważ postępowania te służą obecnie do szykanowania sędziów - stwierdzili w poniedziałek uczestnicy Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej. Ich zdaniem trzeba z tym poczekać do orzeczenia TSUE w sprawie statusu osób powołanych do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

16.04.2019

Pracownicy sądów pytają TK: dlaczego nie mamy prawa do strajku?

Wymiar sprawiedliwości

W myśl obowiązujących przepisów o rozwiązywaniu sporów zbiorowych pracownicy sądów i prokuratur, podobnie jak policjanci nie mogą strajkować. W 2013 r. NSZZ Solidarność skierowała w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego - dotąd jednak nie został rozpoznany.

16.04.2019

KRS przedstawi Trybunałowi UE ocenę swojego statusu

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Procedura powoływania sędziów nie ma żadnego związku z atrybutem niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów, a sposób wyboru sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa nie zagraża w najmniejszym stopniu niezawisłości i bezstronności tychże sędziów oraz nie wpływa na niezależność sądów - takie stanowisko KRS przedstawi Trybunałowi Sprawiedliwości UE.

15.04.2019

Sprawa poznańskiej sędzi skierowana do sądu dyscyplinarnego

Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Monika Frąckowiak, o której głośno było w związku z udziałem w protestach przeciwko zmianom w sądach, odpowie za przekroczenie terminów przygotowania uzasadnień wyroków. Zastępca rzecznika dyscyplinarnego Przemysław Radzik przedstawił jej w sumie 172 zarzuty dyscyplinarne.

15.04.2019

Szwecja ściga Rosjanina, którego Polska chce uznać za uchodźcę

Prawo karne Prawo rodzinne

Szwedzki sąd wydał nakaz aresztowania Rosjanina Denisa Lisowa, który swoje trzy córki wywiózł ze Szwecji do Polski. Rosjanin przebywa obecnie w Polsce, pod opieką m.in. rzecznika praw dziecka, który zabiega o nadanie mu statusu uchodźcy. Do Polski wkrótce zapewne trafi Europejski Nakaz Aresztowania.

14.04.2019

Spadek pozycji Polski w rankingu wolności

Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Dopiero 39. miejsce, na 162 kraje objęte badaniem, zajęła Polska w najnowszej edycji Indeksu Wolności Człowieka – Human Freedom Index 2018. Z wynikiem 7,81 pkt. to spadek o trzy pozycje w porównaniu z poprzednią edycją. Według autorów opracowania, za ten regres odpowiada przede wszystkim pogorszenie wskaźnika wolności osobistej, w tym w dużej mierze poziomu praworządności.

13.04.2019

TK sprawę odmowy wykonania usługi rozpatrzy bez sędziego Wyrembaka

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Sędzia Jarosław Wyrembak nie znajdzie się w składzie orzekającym w sprawie zgodności z konstytucją karania za odmowę usługi ze względu na światopogląd. Powodem jest jego opinia, jeszcze jako pracownika Biura Analiz Sejmowych, w której wyraziście przedstawił swój stosunek do problemu.

12.04.2019

Informatyzacja postępowania sądowoadministracyjnego coraz bliżej - Sejm przyjął zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Możliwość wykorzystania gotowych wzorów dokumentów elektronicznych, likwidacja obowiązku dołączenia odpisów tych pism oraz doprecyzowanie przepisów o doręczeniach, także tych elektronicznych - to tylko niektóre ze zmian wprowadzanych przez nowelizację Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, którą w piątek uchwalił Sejm.

12.04.2019

Kolejnych 21 ławników trafi do Sądu Najwyższego

Wymiar sprawiedliwości

Senat wybrał w piątek 21 ławników do Sądu Najwyższego. To uzupełniająca procedura, bowiem za pierwszym razem, w maju 2018 roku udało się powołać tylko 11 ławników, na 36 miejsc wyznaczonych przez pierwszą prezes SN. Ławnicy mają orzekać w Sądzie Najwyższym na podstawie obowiązującej od 3 kwietnia 2018 r. nowej ustawy.

12.04.2019

Prokuratura: Będzie zażalenie do SN w sprawie sędziego Łączewskiego

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Po otrzymaniu uzasadnienia prokurator złoży do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zażalenie na orzeczenie krakowskiego sądu dyscyplinarnego ws. sędziego Wojciecha Łączewskiego. Sąd umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu, któremu prokuratura zarzuca złożenie doniesienia o przestępstwie, którego nie było i składanie fałszywych zeznań.

12.04.2019

RPO pyta o legitymowanie sędziów w Olsztynie

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik praw obywatelskich pyta szefa policji w Olsztynie, dlaczego jego funkcjonariusze legitymowali sędziów i innych prawników, którzy sfotografowali się przed wejściem do miejscowego Sądu Okręgowego. Chcieli w ten sposób wyrazić poparcie dla swojej koleżanki, której wytoczono postępowanie dyscyplinarne.

12.04.2019

Sondaż: Większość Polaków martwi się o niezależność sądów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Aż 57 procent Polaków uważa, że niezależność sądów w Polsce jest zagrożona, a tylko 23 proc., że wszystko jest w porządku - takie wyniki przynosi przeprowadzone przed paroma tygodniami badanie na zlecenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Wśród badanych przeważają też opinie o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego i KRS.

11.04.2019

Kolejna skarga nadzwyczajna prokuratury - sprawa wykupu mieszkania

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Mieszkanka Warszawy dostała od miasta 90 proc. bonifikaty na wykup mieszkania. Ponieważ jednak sprzedała je przed upływem pięciu lat miasto skierowało przeciwko niej pozew o zwrot kwoty, a sądy się do tego przychyliły. Teraz Prokurator Generalny skierował do Sądy Najwyższego skargę nadzwyczajną - bo jak uzasadnił nie wzięto pod uwagę trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i finansowej kobiety.

11.04.2019

Od ośrodka wychowawczego po więzienie - wadliwy system psuje dzieci

Wymiar sprawiedliwości

Kary za samookaleczenie, leki psychotropowe zamiast terapii, wychowawcy z misją, ale bez szkoleń, przerzucanie dzieci pomiędzy placówkami - to rzeczywistość młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Nie ucieczki wychowanków są tu największym problemem - mówią eksperci

11.04.2019

TK - rozprawa odwołana, bo sędzia nie może orzekać

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaplanowana na 10 kwietnia rozprawa Trybunału Konstytucyjnego w sprawie drukarza, który odmówił wykonania plakatu LGBT, została w ostatnim momencie odwołana, ponieważ miał w niej orzekać sędzia, któremu zarzucono brak bezstronności. Jeszcze jako pracownik Biura Analiz Sejmowych opracował opinię o sprawie, w której miał teraz orzekać.

10.04.2019

Izba Dyscyplinarna odpowie, czy w Sądzie Najwyższym orzekają osoby nieuprawnione

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Dzisiaj, w środę 10 kwietnia br. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w pełnym składzie wyda pierwszą swoją uchwałę po zmianie kadrowej i sposobu procedowania. Odpowie na pytanie zadane przez siedmioro sędziów tej Izby: Czy osoba, która została powołana przez Prezydenta RP do pełnienia urzędu jest nieuprawniona do orzekania?

10.04.2019