Rząd poprawia przepisy, problem z "alimenciarzami" nie znika

Samorząd terytorialny Prawnicy Prawo rodzinne

Na koniec 2018 r. należności dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego sięgnęły ok. 11,5 miliardów złotych, to o ponad miliard więcej niż rok wcześniej - wynika z raportu NIK. Długi rosną - jak wskazują kontrolerzy - bo nadal szwankuje m.in. system sprawdzania dochodów "alimenciarzy" i ich aktywizacji zawodowej.

31.01.2020

Prezydent wstrzymuje się z nominacjami sędziowskimi

Wymiar sprawiedliwości

Andrzej Duda poinformował, że do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny kwestii sporu kompetencyjnego pomiędzy Sądem Najwyższym a Sejmem, wstrzymuje się z nominacjami sędziowskimi. Tymczasem w ocenie SN postępowanie przed Trybunałem podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia.

30.01.2020

Podwyżki dla pracowników sądownictwa - wkrótce kolejne rozmowy

Wymiar sprawiedliwości

Związkowcy zgodnie opowiedzieli się za tym, by druga transza podwyżek dla pracowników sądów, podzielona została taka jak pierwsza - po 400 zł dla każdego pracownika i 50 zł na wyrównywanie różnic w płacach. Nie zapadły jednak wiążące decyzje. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że MS chciałoby więcej środków przeznaczyć na niwelowanie dysproporcji.

30.01.2020

SN: Postępowanie przed TK w sprawie sporu kompetencyjnego do umorzenia

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zainicjowane przez marszałek Sejmu postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie sporu kompetencyjnego podlega umorzeniu ze względu na niedopuszczalność wydania orzeczenia - głosi stanowisko Sądu Najwyższego. Sprawa ma być rozpatrywana przez TK 25 lutego br., a tymczasem ustanowiono zabezpieczenie zakazujące stosowania uchwały SN z 23 stycznia br.

30.01.2020

Izba Dyscyplinarna posłuchała Trybunału, nie uchwały 3 Izb SN, znów orzeka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego rozpoznawała w czwartek 30 stycznia br. kasacje dyscyplinarne dwóch prokuratorów i dwóch adwokatów, mimo, że dwa dni wcześniej dostosowała się do uchwały połączonych Izb z 23 stycznia, która potwierdziła, że orzeczenia tej Izby są wadliwe, a sędziowie ID nie tworzą sądu.

30.01.2020

Służby specjalne poza zewnętrzną kontrolą - przyznaje NIK

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Policja

Rzecznik Praw Obywatelskich chciał by Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła zakres ingerencji służb specjalnych w sferę konstytucyjnych praw i wolności obywateli. Jej prezes Marian Banaś jednak odmówił, tłumacząc to zakazami informowania o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych co znaczące utrudniałoby taką kontrolę.

30.01.2020

W MS spotkanie w sprawie drugiej transzy podwyżek dla pracowników sądów

Wymiar sprawiedliwości

Rozmowy przedstawicieli związkowców z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości mają dotyczyć tego jak zostaną podzielone fundusze - w sumie po 450 zł na pracownika. Z nieoficjalnych informacji Prawo.pl wynika, że resort chciałby większą część przeznaczyć na wyrównywanie dysproporcji w wynagrodzeniach. Plan ma przedstawić związkom.

30.01.2020

Specjalizacja sposobem na konkurencję - prawnicy widzą konieczność zmian

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zasady etyki nie pozwalają adwokatom i radcom prawnym, by tytułowali się specjalistami w danej dziedzinie prawa. Mimo to wielu z nich tego nadużywa tłumacząc się konkurencją i potrzebami klientów. Problem dostrzegają samorządy i nie wykluczają zmian. Tym bardziej, że i dla adwokatów i dla radców prawnych ten rok jest rokiem wyborczym.

30.01.2020

Opozycja nie przekonała prezydenta, raczej podpisze ustawę o sędziowskich dyscyplinarkach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Przedstawicielom klubów opozycyjnych nie udało się przekonać Andrzeja Dudy do zawetowania nowelizacji zaostrzającej kary dyscyplinarne dla sędziów oraz m.in. zmieniającej zasady wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent zapowiedział jedynie, że decyzję w sprawie tej ustawy podejmie w czasie określonym przez konstytucję.

29.01.2020

Sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN wstrzymują się od orzekania

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, w której zasiadają sędziowie powołani przy udziale nowej Krajowej Rady Sądownictwa od dwóch dni nie orzeka. Na stronach internetowych sądu pojawiają się wokandy, ale sprawy nie są rozpoznawane. Powodem jest dostosowanie się do uchwały połączonych Izb SN z 23 stycznia 2020 r. Problem ma rozstrzygnąć Trybunał Konstytucyjny 25 lutego br.

29.01.2020

TK zabrania Sądowi Najwyższemu wydawania uchwał

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny wstrzymał czasowo możliwość wydawania przez Sąd Najwyższy uchwał, jeżeli miałyby dotyczyć zgodności z prawem krajowym i międzynarodowym m.in. kompetencji do pełnienia urzędu przez sędziego, którego powołał prezydent na wniosek KRS. TK ma zająć się tą sprawą 25 lutego.

29.01.2020

Sprawy dotyczące pedofilii duchownych - większość umarzanych, brak dowodów

Wymiar sprawiedliwości

W sumie od 2016 roku prokuratury umorzyły 30 postępowań o przestępstwa seksualne wobec małoletnich, w których wskazywanym sprawcą była osoba duchowna – wynika z odpowiedzi Prokuratury Krajowej przekazanej Rzecznikowi Praw Obywatelskich. Ponad połowa z tych decyzji - została uznana za zasadne.

29.01.2020

Minister twierdzi, że zaproponował kompromis w sprawie powoływania sędziów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zaproponowałem kompromis w odniesieniu do zasad wyłaniania sędziów w Polsce - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro po spotkaniu z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą. Według jego wypowiedzi miałby to być system podobny do niemieckiego, ale nie wyjaśnił, jaka byłaby droga dochodzenia do niego.

28.01.2020

Sądy wyłączają nowych sędziów i czekają na uzasadnienie SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trzech sędziów Sądu Apelacyjnego w Lublinie, nominowanych przez obecną Krajową Radę Sądownictwa, złożyło wnioski o wyłączenie ich ze składów orzekających w prowadzonych sprawach. Także trzech sędziów w rzeszowskim SA postanowiło wstrzymać się orzekaniem w nowych sprawach. W Łodzi prezes Sądu Okręgowego anulował decyzje prezesa rejonowego w tej sprawie.

28.01.2020

KRS kontynuuje wybór kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej

Wymiar sprawiedliwości

Uchwała trzech izb Sądu Najwyższego nie wstrzymuje rozpatrywania kandydatów na sędziów Izby Dyscyplinarnej SN - powiedział sędzia Maciej Mitera, rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie nad kandydaturami zaplanowano na środę, 29 stycznia.

28.01.2020

SN: Izba Dyscyplinarna jednak nie orzeka

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego najpierw zignorowała uchwałę trzech izb SN stwierdzającą, że nie jest ona sądem i nie odwołała zaplanowanych na wtorek posiedzeń. Jednak jedno z nich odroczono powołując się na uchwałę SN z 23 stycznia, a w dwóch nie doszło do rozpatrywania spraw dyscyplinarnych prawników z powodu choroby sędziego.

28.01.2020

W Radzie Europy krytycznie o zmianach w polskich sądach

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Źle oceniamy stan reformy sądownictwa w Polsce - stwierdziła we wtorek poseł-sprawozdawca Azadeh Rojhan Gustafsson, prezentując na posiedzeniu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy raport oceniający reformy sądownictwa w Polsce. Powołała się m.in. na ustalenia Komisji Weneckiej i dodała, że „polski rząd nie wykazuje chęci współpracy z Radą Europy”.

28.01.2020

Wiceprzewodnicząca KE mówi o komisji badającej praworządność w państwach UE

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Jest coraz więcej sygnałów, że środki unijne będą przekazywane krajom członkowskim pod warunkiem przestrzegania praworządności - stwierdził we wtorek po spotkaniu z wiceszefową KE marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Według jego przekazu, praworządność w każdym kraju ma oceniać specjalna międzynarodowa komisja.

28.01.2020

KE pracuje nad wiązaniem funduszy z praworządnością

Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

W Unii Europejskiej powinien istnieć mechanizm uzależnienia wypłaty środków unijnych od stosowania zasady praworządności - przekonuje komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders. Taką propozycję przedstawiła poprzednia KE pod przewodnictwem Jeana Claude'a Junckera, a Reynders zapowiedział dalsze prace na nią.

28.01.2020
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski