Minister spraw wewnętrznych określił nowe wzory dyspozycji usunięcia pojazdu, powiadomienia o...
Adam Bochentyn
20.09.2015
Polska przyjmie tylko uchodźców, a nie emigrantów ekonomicznych i nie będzie ich zbyt wielu -...
PAP
20.09.2015
M.in. o tym, jak państwa członkowskie OBWE wypełniają zobowiązania dot. praw człowieka i demokracji...
PAP
20.09.2015
Czynności Sądu były uzasadnione i zostały podjęte dla dobra małoletnich dzieci, w celu zapewnienia...
Krzysztof Sobczak
20.09.2015
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów odpowie na pytanie, czy sędzia sądu powszechnego, który...
Krzysztof Sobczak
20.09.2015
Watykan zasugerował, że jest gotów zadośćuczynić ofiarom oskarżonego o pedofilię, zmarłego w...
PAP
20.09.2015
Marszałek Sejmu poinformowała, że jeśli wniosek posła Ryszarda Kalisza (niezrz.) o postawienie...
PAP
20.09.2015
Uniknięcie przewlekłości aukcji częstotliwości LTE, dzięki której w Polsce ma powstać sieć...
PAP
20.09.2015
Można karać rolnika za to, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie poinformowała go w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
20.09.2015
Już niedługo uzyskanie międzynarodowego patentu będzie łatwiejsze i tańsze. 8 września br. została...
Krzysztof Sobczak
20.09.2015
Klauzula umowna zezwalająca najemcy na przeniesienie praw i obowiązków bez określenia podmiotu...
Krzysztof Sobczak
20.09.2015
Artykuł 594 k.s.h. reguluje odpowiedzialność cywilną za zaniechanie wykonania z winy umyślnej...
Krzysztof Kwiatkowski
20.09.2015
Trybunał Konstytucyjny ma zbadać w poniedziałek wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący...
PAP
19.09.2015
W planie najbliższego posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu jest głosowanie nad projektem ustawy o...
PAP
19.09.2015
Konsumenci zyskali dodatkowe uprawnienia pozwalające zabezpieczyć ich interesy i lepiej egzekwować...
PAP
19.09.2015
Sąd Najwyższy wskazał, że kuzyn oskarżonego nie jest dla niego osobą najbliższą w rozumieniu...
Aleksandra Partyk
19.09.2015
W sobotę w życie weszło ograniczenie immunitetów m.in. parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w...
PAP
19.09.2015
Pociągnięcie m.in. prokuratora i sędziego do odpowiedzialności karnej za popełnione wykroczenie...
Krzysztof Sobczak
19.09.2015
Prawnicy nagminnie wykorzystują nieszyfrowane nośniki czy przenośne komputery zawierające objęte...
Krzysztof Sobczak
19.09.2015
Rynek
Ryszard Kalisz złożył w Sejmie wstępny wniosek o postawienie prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego...
PAP
18.09.2015
Rzecznik praw obywatelskich w piątek skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o stwierdzenie...
PAP
18.09.2015
W piątek w Genewie Polska przedstawiła sprawozdanie z wykonywania Konwencji o prawach dziecka. Mam...
PAP
18.09.2015
Projekty ws. obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku będą po kolei...
PAP
18.09.2015
Sąd Najwyższy uwzględniając skargę kasacyjną wydawców, unieważnił w piątek postanowienie Sądu...
PAP
18.09.2015
Unijne rozporządzenie ws. reformy przepisów o ochronie danych ma obowiązywać w krajach...
PAP
18.09.2015
Biznesmen Marek Falenta, jego współpracownik Krzysztof Rybka oraz dwóch kelnerów to oskarżeni w...
PAP
18.09.2015
Nowe przepisy europejskie dotyczące ochrony danych osobowych muszą uwzględniać postępujaca...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.09.2015
Warszawski sąd okręgowy będzie musiał ponownie rozpatrzeć sprawę weterana z Afganistanu, który...
PAP
18.09.2015
W jakim miejscu jest adwokatura, dokąd zmierza i jaką ma pozycję na rynku prawniczym na takie m.in....
Krzysztof Sobczak
18.09.2015
Prawnicy
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski