W czasie rozpatrywania w Sejmie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego 8 października br. posłowie dopytywali się, czym jest nowe zaświadczenie o stanie cywilnym, które będziemy otrzymywać w urzędach stanu cywilnego na podstawie nowych przepisów, jeśli ustawa wejdzie w życie.
 - Dzisiaj banki, które w ofercie mają dodatkowe ułatwienia dla osób, pozostających w związku małżeńskim i nie posiadają dzieci wymagają od polskich obywateli zaświadczenia o ich stanie cywilnym - wyjaśniał Grzegorz Karpiński.
Stąd pojawienie się tego dokumentu jako elementu ułatwiającego obywatelowi udostępnienie mu odpowiedniej informacji, która potwierdza to, co państwo o nim zgromadziło - zapewnił.
    - Pamiętam, chyba 5 lat temu miałem zaszczyt przedstawiać sprawozdanie dotyczące Prawa prywatnego międzynarodowego i wtedy pojawiły się dokładnie te same wątpliwości, czy klauzula, która została wprowadzona, że małżeństwo ocenia się według prawa miejsca zawarcia małżeństwa, nie spowoduje tego, że w polskim systemie prawnym, wbrew konstytucji,  pojawią się małżeństwa jednopłciowe - mówił w Sejmie podsekretarz. - Oczywiście tak się nie stało - zaznaczył min. Karpiński. Najwyższym aktem, który wprost reguluje, co jest małżeństwem według prawa polskiego, są przepisy konstytucyjne, które w dodatku jeszcze sprawę małżeństwa mieszczą w części dotyczącej ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.
    Grzegorz Karpiński podkreślał, że  ten dokument w polskim systemie nie przesądza o tym, czy polski obywatel będzie mógł zawrzeć małżeństwo jednopłciowe. Decyduje o tym  ustawodawstwo państwa, które dopuszcza tego rodzaju związki.

Znane nam są państwa, w których wystarczy przedstawienie paszportu, dowodu osobistego i własnego oświadczenia o tym, że według prawa kraju, z którego pochodzi polski obywatel, nie ma przeszkód do zawarcia takiego związku. To oznacza, że nowe zaświadczenie jest elementem ułatwiającym polskim obywatelom uzyskanie informacji od państwa o danych, które zostały o nich zgromadzone.
Mimo że dzisiejsze Prawo o aktach stanu cywilnego nie uwzględnia takiego dokumentu jak zaświadczenie o akcie stanu cywilnego, to przecież każdy obywatel i tak może się zwrócić do kierownika urzędu stanu cywilnego o wydanie mu takiego zaświadczenia i dzisiaj też takie zaświadczenie zostanie wydane ( na podstawie art. 218 kpa). Musi się jednak o to zwrócić i uzasadnić. Jak zaznaczył podsekretarz stanu "wymuszamy na obywatelu, żeby napisał uzasadnienie, do czego jest mu to potrzebne."