W liście apelują o wsparcie. Sytuacja dotyczy osób, które w latach 2010–2012 podczas nauki nie zdały któregoś z kolokwiów. W efekcie nie uzyskały od swoich korporacji zaświadczeń o zakończeniu aplikacji, uprawniających do przystąpienia do egzaminu notarialnego.Do tej pory pomocną rękę wyciągał resort sprawiedliwości, umożliwiając przystąpienie do finalnego sprawdzianu mimo braku zaświadczeń. W tym roku było już jednak inaczej. Wszystko za sprawą najnowszego orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który już w kilkunastu sprawach uznał, że izby rad notarialnych były uprawnione odmawiać wydania zaświadczeń o ukończeniu nauki osobom, którym na kolokwiach powinęła się noga. W efekcie ministerstwo zweryfikowało swoje stanowisko, utrzymując tym razem w mocy decyzje przewodniczących komisji egzaminacyjnych o niedopuszczeniu do egzaminu. 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna