W I półroczu do prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wpłynęło ponad 4,2 tys. wniosków o...
Krzysztof Sobczak
03.08.2015
Zbyt restrykcyjne i mało elastyczne przepisy sprawiają, że wyroki za przestępstwa z nienawiści są...
Krzysztof Sobczak
03.08.2015
Ustawa przewidująca możliwość wyrażenia zgody przez sędziego na pociągnięcie go do...
Krzysztof Sobczak
03.08.2015
Prawnicy
Droga musi zawierać pobocze, jeśli przewiduje się poruszanie po niej pieszych - stwierdził Naczelny...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2015
Pieniądze z kilometrówek sędziów ministerstwo sprawiedliwości przeznaczyło na wyrównanie dla...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.08.2015
Do grona Partnerów kancelarii Kochański Zięba i Partnerzy dołączył adwokat z Departamentu Sporów...
Agnieszka Ambroziak-Mastalerz
03.08.2015
Rynek
Właściciel nieruchomości może być pozbawiony nawet bezterminowo prawa do zagospodarowania swojej...
Krzysztof Sobczak
03.08.2015
W latach 1998-2014 dopuszczono w śledztwach prowadzonych w prokuraturach dowody z zeznań 111...
Krzysztof Sobczak
03.08.2015
Komornik zapłaci podatek VAT po otrzymaniu pieniędzy w postępowaniu egzekucyjnym - taką zasadę...
Monika Sewastianowicz
02.08.2015
Rynek
Wyrażona w kodeksie cywilnym zasada lex retro non agit, a więc niedziałania prawa wstecz, ma...
Aleksandra Partyk
02.08.2015
Senacki projekt nowelizacji ustawy o Policji przewiduje, że adwokaci, radcowie prawni i notariusze...
Krzysztof Sobczak
02.08.2015
Utworzenie Rady Dialogu Społecznego to tylko lifting Komisji Trójstronnej i formuły z 1993 r.,...
PAP
02.08.2015
Proces karny po 1 lipca 2015 r. wiąże się dla jego stron, a zwłaszcza dla profesjonalnych...
Krzysztof Sobczak
02.08.2015
Skład siedmiu sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w czwartek, 3 września podejmie uchwałę w...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.08.2015
Prawa obywatelskie i polityczne, w tym wolność słowa, wspieranie rządów prawa, demokratyzacji oraz...
Krzysztof Sobczak
02.08.2015
Repliki broni oraz stara broń palna tzw. rodzielnego ładowania można mieć bez zezwolenia. Tak...
Krzysztof Sobczak
01.08.2015
Minister sprawiedliwości ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i...
Krzysztof Sobczak
01.08.2015
Prawnicy
1 sierpnia wchodzi w życie konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet. Ten budzący w Polsce...
PAP
01.08.2015
Prawo do obrońcy oraz wglądu do akt sprawy będzie przysługiwać osobie podejrzanej o popełnienie...
Krzysztof Sobczak
01.08.2015
Od 1 sierpnia, kiedy wejdzie w życie konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet,...
PAP
01.08.2015
Sędziowie tak naprawdę uchylili się od rozpoznania sprawy; jestem zszokowany wyrokiem TK ws. ustawy...
PAP
31.07.2015
Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął w piątek wątpliwości, jakie do ustawy o SKOK-ach zgłosił...
PAP
31.07.2015
Przepis ustawy o SKOK-ach przewidujący objęcie nadzorem finansowym małych kas SKOK jest niezgodny z...
Krzysztof Sobczak
31.07.2015
Francuski Trybunał Konstytucyjny orzekł w piątek, że ustawa z 1964 roku zakazująca budowania nowych...
PAP
31.07.2015
Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że Komisja Nadzoru Finansowego może nadzorować wszystkie...
PAP
31.07.2015
Skoro depozyty złożone w SKOK-ach są objęte taką samą ochroną, jak depozyty w bankach, to wobec...
PAP
31.07.2015
Premier Ewa Kopacz poinformowała w piątek, że rząd uruchamia program Obywatel, który ma pomóc w...
PAP
31.07.2015
Obecnie 93 proc. sądów uruchomiło Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru w procedurze cywilnej i...
Krzysztof Sobczak
31.07.2015
Przedstawienie projektów ustaw dot. reformy emerytalnej i kwoty wolnej od podatku, seria wizyt...
Krzysztof Sobczak
31.07.2015
Przeciwnikami konwencji o przeciwdziałaniu przemocy są w większości osoby sprzeciwiające się...
PAP
31.07.2015