Komisja w komunikacie przypomina, że harmonizacja krajowych przepisów regulujących rejestrację znaków towarowych miała miejsce 20 lat temu, a wspólnotowy znak towarowy powstał ponad 15 lat temu. "Od tego czasu nie było większych zmian, podczas gdy środowisko biznesowe w ostatnich dwóch dekadach znacznie się zmieniło" - napisano w nocie Komisji. Reforma ma m.in. uwzględnić dźwiękowe, ruchome i hologramowe znaki towarowe.

Reforma ma uczynić rejestrację znaków towarowych w całej UE bardziej dostępną dla firm, obniżyć jej koszty, uprościć, przyspieszyć, a także zapewnić większą przewidywalność i bezpieczeństwo prawne. Ponadto przepisy pakietu mają ułatwić współistnienie unijnego i krajowych systemów znaków towarowych. Reforma kładzie nacisk na zbliżenie procedur rejestracyjnych.

Czytaj: Międzynarodowy skutek orzeczeń w sprawach wspólnotowych znaków towarowych>>>

Komisja podaje, że w 2013 r. w Europie zarejestrowanych było 9,8 mln znaków towarowych, z czego 10 proc. zgłoszono na szczeblu wspólnotowym w wyspecjalizowanej agencji UE w Alicante, a 90 proc. w krajowych urzędach własności intelektualnej i patentowych. Po wejściu w życie nowych przepisów znak towarowy Wspólnoty zmieni nazwę na "znak towarowy UE". Przyznaje go unijna agencja w Alicante.

Porozumienie polityczne trzech instytucji wciąż musi zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę UE, co ma nastąpić w nadchodzących tygodniach. Częścią pakietu jest dyrektywa, na wdrożenie której państwa członkowskie dostaną trzy lata.(PAP)


Kierunek zmian prawa autorskiego w Polsce - KONFERENCJA>>>