Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej przyjęło uchwałę w związku z wyborami pięciu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które będą miały miejsce jesienią br. Prezydium apeluje w uchwale do przedstawicieli Parlamentu o rozważne i ponadpartyjne wskazanie kandydatów.
- Piastowanie funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego to honor, ale i wielka odpowiedzialność - czytamy w uchwale. Dlatego kandydaci muszą wykazywać się nie tylko ponadprzeciętną wiedzą prawniczą, ale przede wszystkim muszą dawać rękojmię apolityczności i niezależności od czynników partyjnych. Przy wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego czynnikiem decydującym nie może być interes partyjny, lecz autorytet, dorobek i pozycja zawodowa kandydatów gwarantujące niezawisłość orzekania – czytamy w uchwale Prezydium NRA.
Czytaj także: Szef samorządu radcowskiego: wybierzecie dobrych sędziów do TK! >>>

Uchwała nawiązuje do postulatu opublikowanego kilka dni temu czterech b. prezesów Trybunału, aby kandydatury wyłoniono odpowiednio wcześniej, gdyż to zapewni transparentność procesu wyboru sędziów. Jerzy Stępień, Marek Safjan, Bohdan Zdziennicki i Andrzej Zoll zaapelowali o jak najszybsze podjęcie dyskusji, kto w tym roku zastąpi pięciu członków TK. Podkreślili, że sędziowie TK "nie są powołani do realizacji określonego programu politycznego", a ich wybór nie może się odbywać "w atmosferze czysto politycznych debat" i "nie może się opierać wyłącznie na domniemanych preferencjach politycznych kandydatów".
Więcej: Byli prezesi: wybierzmy niepolitycznych sędziów do TK>>>

Przypomnieli też, że złą tradycją stało się zgłaszanie kandydatów w ostatniej chwili, a nawet po terminie (trzeba ich zgłosić miesiąc przed końcem kadencji danego członka TK) - bez stworzenia realnej możliwości przedstawienia kandydatów opinii publicznej i zapewnienia szans na dyskusję oraz ocenę kandydatów.
Sejm następnej kadencji ma wymienić w sumie dziewięć osób z 15-osobowego składu TK; już jesienią wygasają dziewięcioletnie kadencje piątki sędziów. Wyłanianie nowych sędziów przypadnie już na okres bezpośrednio po wyborach parlamentarnych. Kandydatów zgłasza grupa 50 posłów lub Prezydium Sejmu. Członków TK Sejm wybiera bezwzględną większością głosów "spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą".(ks/pap)

 
  LEX Gamma>>>