W sobotę 18 kwietnia ponad 600 adwokatów ze 190 miast udzieliło kilka tysięcy porad prawnych. Na przykład w izbie katowickiej rekordowa liczba adwokatów i aplikantów adwokackich – bo aż dziewięćdziesięciu sześciu - udzieliła ponad 600 porad, w izbie białostockiej udzielono ich ok. 60, a w płockiej 82. Z zebranych danych wynika, że akcja cieszyła się większym zainteresowaniem w mniejszych miastach, jak np. Częstochowa czy Wałbrzych.
Jak informuje NRA, z dotychczas nadesłanych kilkudziesięciu raportów wynika, że największym zainteresowaniem cieszyły się porady z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego. Dosyć często pytano również o kwestie z prawa karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Tradycyjnie najczęściej pytano o kwestie spadkowe, nieruchomościowe i alimentacyjne. Były też zgłaszane nietypowe problemy, jak chociażby sprawa jednej z osób, która padła ofiarą kradzieży tożsamości. Złodziej podszył się pod poszkodowanego i popełniał przestępstwa za pośrednictwem internetu. Interesujący przypadek – to sprawa starszej pani, którą sprzedawca energii elektrycznej namówił do zawarcia trzech umów ze sprzedawcami energii w krótkim odstępie czasu. Poszkodowana chciała się dowiedzieć, jak rozwiązać dwie umowy bez konsekwencji ich wypowiedzenia przed upływem czasu, na jaki zostały zawarte. Ciekawą sprawą była również kwestia rozwiązania problemu z rozliczenia się za zmarłego męża z obowiązku opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego.
- Serdecznie dziękuję wszystkim adwokatom i aplikantom adwokackim, którzy udzielali tego dnia porad. Jest to postawa godna uznania. Wskazuje na to, że adwokaci rozumieją, że w misję naszego zawodu wpisana jest również pomoc pro bono –  powiedział adw. Andrzej Zwara, prezes NRA.