Zdaniem krakowskich adwokatów, procedura karna nie zawiera skutecznych instrumentów dostępu do adwokata na etapie zatrzymania osoby przez organ ścigania w ciągu pierwszych 48 godzin. Osoby zatrzymane w pierwszych godzinach nie posiadają statutu ani podejrzanego, ani oskarżonego, a z punktu widzenia art. 42 ust. 2 konstytucji przysługuje im prawo do obrony.
- Z tych tez względów powinno się wprowadzić w trybie pilnym listy adwokatów na wszystkich posterunkach policji, w celu zapewnienia realnego dostępu do adwokata, a tym samym zapewnienia rzetelnego prawa do obrony - uważają adwokaci.
Więcej: Rzeczpospolita>>>

Czytaj: RPO: policja ma dostarczyć zatrzymanemu listę adwokatów>>

  Jan Grajewski,Lech Krzysztof Paprzycki,Sławomir Steinborn
Kodeks postępowania karnego. Komentarz>>>