Jest to kolejny etap realizacji procesu tzw. "delistingu" Bipromet, tj. procesu zniesienia dematerializacji jej akcji oraz wykluczenia ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Kancelaria RKKW doradzała spółce KGHM Polska Miedź S.A. także na etapie wezwania na sprzedaż akcji Bipromet. W jego wyniku KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 91,23% w ogólnej liczbie głosów Bipromet S.A., co dało jej prawo do ogłoszenia żądania sprzedaży pozostałych akcji w ramach przymusowego wykupu.

Doradztwo prawne w ramach tego projektu świadczą dr Radosław L. Kwaśnicki, Partner Zarządzający kierujący Departamentem Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii RKKW oraz mec. Dariusz Kulgawczuk, Partner kierujący Departamentem Korporacyjnym Kancelarii RKKW, który złożył podpis pod wezwaniem w imieniu KGHM Polska Miedź S.A.

"Jest to kolejny projekt potwierdzający mocną pozycję Kancelarii RKKW na płaszczyźnie prawa Spółek i prawa rynku kapitałowego." - wskazuje dr Radosław L. Kwaśnicki.

Treść żądania.

Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną
Nabywanie akcji własnych przez spółkę akcyjną > > >