Osoby, które kupowały materiały niezbędne do budowy lub remontu, mogą występować o częściowy zwrot...
Lex/Lex
27.12.2011
4 stycznia powołany przez Naczelną Radę Lekarską zespół ds. opracowania zmian ustawy refundacyjnej...
Lex/Lex
27.12.2011
Od 1 stycznia 2012 roku stosunek pracy na podstawie mianowania zniknie z jednostek samorządowych....
Lex/Lex
27.12.2011
W regulaminie sieci Polkomtel operatora sieci Plus znajduje się zapis o karze umownej w wysokości 5...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.12.2011
System Dozoru Elektronicznego, który pozwala na odbywanie kary w domu, od 1 stycznia przyszłego...
Lex/Lex
27.12.2011
Na posiedzeniu Komitetu Standardów Rachunkowości w dniu 13 grudnia 2011 r. członkowie Komitetu...
Lex/Lex
27.12.2011
Trwają postępowania administracyjne w sprawie zmian cen na energię elektryczną dla odbiorców...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.12.2011
Wrocławskie Studia Sądowe to nowy kwartalnik poświęcony kwestiom prawniczym. Pierwszy numer już w...
Krzysztof Sobczak
26.12.2011
Główny Inspektor Sanitarny Przemysław Biliński zapowiada przegląd dokumentów prawnych dotyczących...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.12.2011
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych uznając, że...
Włodzimierz Kazimierczak
26.12.2011
Zakończenie etapu prac nad projektami dyrektyw w sprawie ochrony ofiar przestępstw i prawa do...
Lex/Lex
25.12.2011
W związku ze zmianami w zakresie identyfikacji podatkowej zmieniony został wzór oświadczenia o...
Jolanta Mazur
25.12.2011
Zwrócony delegowanemu pracownikowi przez pracodawcę wydatek na zakup wizy korzysta ze zwolnienia...
Michał Malinowski
25.12.2011
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła gospodarowanie mieszkaniami po państwowych...
Lex/Lex
25.12.2011
1 stycznia 2012 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu...
Lex/Lex
25.12.2011
Nowelizacja dokonana ustawą z 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów,...
Włodzimierz Kazimierczak
25.12.2011
Wiele osób zastanawia się w tym czasie, czy od kolacji wigilijnej finansowanej ze środków...
Włodzimierz Kazimierczak
25.12.2011
Warszawski sąd zwrócił gdańskiej prokuraturze sprawę byłego ministra skarbu Emila Wąsacza,...
Włodzimierz Kazimierczak
25.12.2011
Trwa spór między Komisją Europejską i krajami UE o przyszłoroczne pensje eurokratów. Rada UE...
Lex/Lex
25.12.2011
Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego o...
Krzysztof Sobczak
24.12.2011
Prawnicy
Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o udzielenie...
Włodzimierz Kazimierczak
24.12.2011
Uznanie, że do przypisania przychodu ze sprzedaży składnika mienia do przychodu z działalności...
Michał Malinowski
24.12.2011
Były niewielkie nieprawidłowości w organizowaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli przetargów, ale...
Włodzimierz Kazimierczak
24.12.2011
Według wyników ankiety przeprowadzonej na grupie 1000 pracowników biurowych, przez firmę Badenoch &...
Lex/Lex
24.12.2011
Zmiany w regulaminie Rady Ministrów z 6 grudnia br. spowodują ograniczenie zastosowania konsultacji...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
24.12.2011
Ministerstwo Sportu i Turystyki zdecydowało się na oficjalną reakcję na zastrzeżenia, których...
Włodzimierz Kazimierczak
24.12.2011
"Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" apeluje do prezydenta Bronisława Komorowskiego o...
Lex/Lex
24.12.2011
Ponad pół tysiąca adwokatów z całej Polski podpisało deklarację przystąpienia do współpracy w...
Krzysztof Sobczak
23.12.2011
Rynek
Helsińska Fundacja Praw Człowieka wystosowała pismo do Ministra Spraw Zagranicznych, w którym...
Krzysztof Sobczak
23.12.2011
Prawnicy
Według danych Komisji Europejskiej mamy najwyższe w przeliczeniu na mieszkańca nakłady finansowe na...
Krzysztof Sobczak
23.12.2011