W poniedziałek 26 kwietnia 2010 r., nastąpiło uroczyste otwarcie nowego pawilonu mieszkalnego, powstałego na terenie istniejącego Oddziału Zewnętrznego Warszawa Bemowo, podległego Aresztowi Śledczemu Warszawa Białołęka. Pojemność istniejącego oddziału Warszawa Bemowo wynosiła dotychczas 52 miejsca, oddanie nowego pawilonu z 182 miejscami, daje całkowitą pojemność wynoszącą 234 miejsca dla skazanych.
Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, nowy pawilon powiększono o dodatkowe 29 miejsc, które uzyskano poprzez wybudowanie trzeciej kondygnacji. Przeniesiono tam wszystkie pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, tj.: pomieszczenie do wydawania posiłków i stołówkę, salę widzeń, kaplicę, salę szkoleń, magazyn depozytowy, szatnię funkcjonariuszy wraz z całym kompleksem sanitarnym, serwerownię, bibliotekę, gabinet lekarski, pomieszczenie socjalne i pomieszczenie techniczne. W nowym obiekcie znajduje się 48 cel mieszkalnych – w tym cela dwuosobowa dla niepełnosprawnych, spełniająca obowiązujące standardy w tym zakresie.
Z informacji opublikowanej przez MS wynika, że pawilon powstał zgodnie z „Programem pozyskiwania 17 tys. miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009”.
W br. zakończenie przewidzianych programem zadań skutkować będzie przyrostem 1122 miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Do chwili obecnej zakończono realizację czterech zadań inwestycyjnych, w tym budowy pawilonu penitencjarnego typu półotwartego w Zakładzie Karnym w Żytowicach (162 miejsca zakwaterowania dla skazanych). Do końca roku, poza Oddziałem Zewnętrznym w Warszawie Bemowie, planuje się zakończenie 6 zadań inwestycyjnych, polegających na budowie, rozbudowie lub adaptacji istniejących obiektów oraz 3 zadań inwestycyjnych zmierzających do poprawienia infrastruktury jednostek penitencjarnych.
W 2009 r. w wyniku działalności inwestycyjnej uzyskano 765 miejsc zakwaterowania dla osadzonych, natomiast z działalności remontowej - 428 miejsc. Łącznie pozyskano 1193 miejsca zakwaterowania, tj. o 569 więcej, niż zakładano w planach.