W ciągu dwóch lat powinny zostać zmienione przepisy polskiego prawa dotyczące ubezwłasnowolnienia;...
15.06.2012
Ustawowy zakaz podnoszenia wysokości czynszu za dzierżawę ziemi narusza prawo właściciela do...
Katarzyna Warecka
15.06.2012
Senatorowie zarekomendowali pięć poprawek o charakterze doprecyzowującym do noweli ustawy o obrocie...
PAP
15.06.2012
Do istotnego usprawnienia i przyspieszenia postępowań karnych oraz radykalnego zmniejszenia liczby...
Krzysztof Sobczak
15.06.2012
Senat nie zgłosił poprawek do nowelizacji ustawy o organizacji rynku rybnego. Ustawa ta reguluje...
PAP
15.06.2012
Senatorowie zgłosili w czwartek dwie poprawki do ustawy o spółdzielczych kasach...
PAP
15.06.2012
Postulat zmiany procedury wyłączania sędziego, tak by ograniczyć składanie oczywiście bezzasadnych...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2012
Założyciel i szef niemieckiego portalu internetowego umożliwiającego nielegalne przegrywanie filmów...
PAP
14.06.2012
Polska wódka to napój alkoholowy produkowany ze zbóż lub ziemniaków uprawianych na terenie naszego...
PAP
14.06.2012
Prezydent Bronisław Komorowski opowiedział się w czwartek za bardziej surowym karaniem za...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
14.06.2012
Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono informację dla kandydatów, którzy mają zamiar...
14.06.2012
Prawnicy
23 wyroki zapadły do czwartkowego popołudnia w sprawach chuliganów, którzy we wtorek brali udział w...
Patrycja Rojek-Socha
14.06.2012
Jeśli konsultacje międzyresortowe nie przyniosą niespodzianek, jeszcze w czerwcu podpiszę...
PAP
14.06.2012
Choć w czwartek utraciły moc przepisy Prawa prasowego dotyczące sprostowania i odpowiedzi prasowej,...
PAP
14.06.2012
Ministerswto Sprawiedliwości popiera projekt zmian w procedurze karnej zmierzajcy do tego, by na...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
W Turnieju uczestniczyć mogą aplikanci aplikacji prokuratorskiej i sędziowskiej. W finale Turnieju...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Prawnicy
Portal internetowy skutecznyadwokat.pl rozstrzygnął konkurs na Prawnika Roku 2011. Laureatami...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Prawnicy
W tym roku już po raz drugi aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni będą mogli zdawać egzamin...
14.06.2012
Prawnicy
Szef MSW Jacek Cichocki spotka się z szefem Interpolu ws. wykorzystywania tej organizacji do...
PAP
14.06.2012
Dotychczas wnioski o abolicję złożyło ponad 7 tys. cudzoziemców, a ponad 2 tys uzyskało już...
Krzysztof Sobczak
14.06.2012
Europejski Trybunał Praw Człowieka zbada wniosek Polki, czy sterylizacja w ramach operacji...
PAP
14.06.2012
Prawo krajowe, które nie uwzględnia klauzuli sumienia i nie przewiduje możliwości odbycia...
Katarzyna Warecka
14.06.2012
Zastąpienie dokumentów papierowych przesyłanych między sądami a Krajowym Rejestrem Karnym ich...
PAP
14.06.2012
Projekt zmian w procedurze cywilnej autorstwa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Referendarzy zakłada,...
Katarzyna Żaczkiewicz
14.06.2012
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego,...
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
14.06.2012
Zastąpienie dokumentów papierowych przesyłanych między sądami a Krajowym Rejestrem Karnym ich...
Jabłoński Marcin
14.06.2012
Na początku lipca rząd planuje skierować do Sejmu projekt ustawy deregulacyjnej, zakładający...
PAP
14.06.2012
323 postępowania w sprawach o przestępstwa popełnione z pobudek rasistowskich lub ksenofobicznych...
PAP
14.06.2012
Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów trudno będzie przeforsować projekt finansowego karania...
PAP
14.06.2012
Ustawa o ogrodach działkowych zrobiła z Polskiego Związku Działkowców monopolistę, a państwo...
Krzysztof Sobczak
14.06.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski