Kurator sądowy nadzorujący skazanego, który odbywa karę pozbawienia wolności we własnym domu, sam...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Ciasna cela, wspólna odsiadka z recydywistami i palaczami lub złe leczenie to najczęstsze powody...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.08.2010
Od lipca mamy ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Pojawiły się już pierwsze...
Jan Lis /KW
18.08.2010
Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Rynek
Wojskowa Prokuratura Okręgowa w Warszawie chce uchylenia wyroku uniewinniającego ppłk. Marka...
Lex/Lex
18.08.2010
Radca prawny, wspólnik spółki osobowej, świadczący pomoc prawną z urzędu, uzyskuje przychód z...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Rynek
Chwilą popełnienia przestępstwa zniesławienia polegającego na umieszczeniu w sieci internet treści...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Potrzebna jest kampania społeczna o zasięgu ogólnopolskim popularyzująca mediację jako próbę...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Prawnicy
Zniesienie nieograniczonych gwarancji państwowych przyznanych przedsiębiorstwom kolejowym oraz...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Egzamin radcowski przeprowadzono w sposób rzetelny, uczciwy i obiektywnie weryfikujący umiejętności...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Sąd Najwyższy stwierdził, że naruszenie prawa do odpoczynku jest nie poszanowaniem dóbr osobistych....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.08.2010
Określenie przeznaczenia, warunków i trybu udzielania pomocy przedsiębiorcom zagrożonym w wyniku...
Wojciech Kowalski
18.08.2010
Podwykonawcy, którzy dołączą do pozwu gwarancję bankową, uzyskają nakaz zapłaty przeciw inwestorom...
Lex/Lex
18.08.2010
Jeśli w czasie aukcji elektronicznej dojdzie do problemów z łącznością, to na wykonawcy spoczywa...
Anna Stańczuk
18.08.2010
Ukazało się piąte, zmienione i uaktualnione wydanie komentarza do Europejskiej Konwencji Praw...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Obrońcy byłej posłanki PO Beaty Sawickiej zaskarżyli do Trybunału Konsytucyjnego przepisy dotyczące...
18.08.2010
Nową ustawę o systemie informacji oświatowej, zmiany w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Jeżeli fundacja przekaże podczas aukcji charytatywnej przedmioty wytworzone przez jej...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
W przypadku zbycia składnika majątku opodatkowany ma być faktycznie uzyskany przychód, a nie - jak...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Uchwała izby notarialnej o możliwości odmowy objęcia patronatem aplikantów jest niezgodna z prawem....
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
18.08.2010
Korzystne dla inwestorów giełdowych zmiany w systemie gwarantowania ich środków u brokerów...
Krzysztof Sobczak
18.08.2010
Usługodawcy działający na międzynarodowych rynkach mogą spodziewać się zmniejszenia ciążących na...
Wojciech Kowalski
18.08.2010
Sąd Najwyższy na posiedzeniu niejawnym umorzył 16 sierpnia br. postępowanie w sprawie ważności...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Rosnąca liczba przegranych przez Polskę spraw w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Prawnicy
Preferencje dla gmin dotkniętych powodzią w ubieganiu się o środki na budownictwo komunalne z Banku...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Okręgowa Rada Adwokacka w Wałbrzychu podjęła decyzję o udzielaniu bezpłatnych porad adwokackich...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
Aż 43 proc. aplikantów radcowskich w Warszawie nie zdało egzaminu uprawniającego ich do wykonywania...
Krzysztof Sobczak
17.08.2010
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski