Grupa Sadovaya to czwarty pod względem wielkości ukraiński producent węgla antracytowego (energetycznego). Spółka specjalizuje się w wydobyciu, wzbogacaniu i przetwarzaniu węgla oraz w odzysku i przetwarzaniu węgla z odpadów górniczych oraz obrocie węglem. Dwa pracujące w pełnym cyklu kompleksy węglowe zlokalizowane są w obwodzie donieckim i ługańskim. Sadovaya Group jest pierwszym przedsiębiorstwem ukraińskim z branży nierolniczej, który wprowadził swoje akcje do obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Zespołem prawników kancelarii Baker & McKenzie doradzających przy ofercie kierowali partnerzy Konrad Konarski w Warszawie i Siergiej Chorny w Kijowie oraz prawnicy Olena Kuchyńska w Kijowie i Piotr Kowalik w Warszawie.

Komentując informację Siergiej Chorny powiedział: "Jesteśmy dumni, że mogliśmy pomóc kolejnemu, ważnemu klientowi z Ukrainy w wejściu na międzynarodowe rynki kapitałowe. Transakcja ta jest kontynuacją tradycji kancelarii Baker & McKenzie jako czołowego ukraińskiego doradcy w dziedzinie transakcji realizowanych na rynkach kapitałowych. Prawnicy Baker & McKenzie doradzali przy niemal trzech czwartych wszystkich transakcji IPO dotychczas zrealizowanych przez przedsiębiorstwa ukraińskie."

Partner Grupy Papierów Wartościowych warszawskiego biura kancelarii, Konrad Konarski dodał: "Jesteśmy szczególnie zadowoleni z faktu, iż po raz kolejny mogliśmy udowodnić, że warszawska Giełda Papierów Wartościowych jest realną opcją pozyskania kapitału dla przedsiębiorstw ukraińskich. W tym roku Baker & McKenzie doradzał przy czterech z łącznej liczby pięciu ofert publicznych zrealizowanych przez firmy ukraińskie w Polsce."

Konrad Konarski

Rolę doradców finansowych w ramach oferty pełniły BG Capital i Dom Maklerski BZ WBK.