Od 1 stycznia maksymalna stawka podatku od nieruchomości, który gminy będą mogły pobierać w przyszłym roku od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń, wzrośnie z obecnych 4,16 zł do 4,27 zł za mkw. powierzchni użytkowej.
Podstawa prawna: ustawa z 24 września 2010 r. DzU nr 225, poz. 1461