Od 1 stycznia wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zmiana dokonana za sprawą nowelizacji ustawy z 22 stycznia 2010 r. o odpadach (Dz.U. nr 28, poz. 145) określa również, że poziom recyklingu ma z kolei wynosić 85 proc. masy przyjętych samochodów. Zgodnie z nowymi przepisami wymogi te obejmują wszystkie przyjmowane pojazdy bez żadnych wyjątków. Do tej pory przepisy pozwalały na osiągnięcie niższych poziomów recyklingu i odzysku w przypadku motocykli czy samochodów wyprodukowanych przed 1980 rokiem. Nowe przepisy wprowadzają takie same wymagania dla wszystkich pojazdów.
Z początkiem roku zacznie tez obowiązywać rozporządzenie ministra środowiska z 14 października 2010 r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 202, poz. 1340). Określa ono zasady i sposób obliczania tych poziomów.

Źródło: Gazeta Prawna