Wyższy limit dla zwolnienia w VAT to dobra wiadomość dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych drobnych. Korzystając ze zwolnienia, nie będą musieli wykonywać wielu czynności m.in. związanych z rejestracją i rozliczaniem podatku od towarów i usług.
Zwiększenie limitu zwolnienia podmiotowego zostało założone w ustawie nowelizującej ustawę o VAT z 2 grudnia 2009 r., który to limit zwiększano stopniowo w kolejnym roku o 50 tys. zł. Paweł Jabłonowski, szef departamentu podatkowego, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, ocenia tę zmianę pozytywnie. Jego zdaniem limit 50 tys. zł obowiązujący do końca 2009 roku nie przystawał do realiów małych podatników, gdyż niewielu mogło z niego korzystać. – Zwolnienie przysługuje z mocy prawa, co oznacza, że podatnik nie musi składać oświadczenia, aby z niego skorzystać. Można jednak zrezygnować ze zwolnienia i w tym wypadku konieczne jest złożenie formularza rejestracyjnego, w którym taką okoliczność należy wskazać – podkreśla Paweł Jabłonowski. Ekspert dodaje, że szczególna regulacja obowiązuje podatników, którzy w okresie przejściowym podwyższania limitu przekraczają bieżący limit ustawowy obrotów uprawniający do zwolnienia, czyli w 2010 r. wynoszący 100 tys. zł.
Małgorzata Nicewicz, konsultant w TPA Horwath, tłumaczy, że w roku 2011 ze zwolnienia podmiotowego będą mogli skorzystać również ci, których wartość sprzedaży opodatkowanej w roku 2010 była większa niż 100 tys. zł, lecz nie przekroczyła 150 tys. zł. Te same zasady odnoszą się do podatników, którzy rozpoczęli działalność w 2010 r. i proporcjonalnie przekroczyli limit 100 tys. zł, ale nie 150 tys. zł. W stosunku do podatników, którzy rozpoczną działalność w 2011 r., decydujące znaczenie będzie miała wartość sprzedaży w proporcji do okresu prowadzonej działalności.

 

 Źródło: Gazeta Prawna