Nowe przewpisy wprowadzają świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego. Przewiduje to kilka wchodzących w życie 1 stycznia 2011 r. przepisów nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Nowe przepisy mają umożliwić wprowadzanie biogazu do sieci przedsiębiorstw zajmujących się przesyłem lub dystrybucją paliw gazowych.
Prezes URE będzie miał 14 dni na wydanie świadectwa od dnia otrzymania wniosku. Działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu biogazu wymaga wpisu do rejestru, który ma prowadzić prezes Agencji Rynku Rolnego.

(Ustawa z 8 stycznia 2010 r. DzU nr 28, poz. 145)