Bez zwolnienia z VAT dla niektórych usług pocztowych

Ministerstwo Finansów zapowiada wyeliminowanie zwolnienia z VAT dla usług pocztowych świadczonych przez operatora publicznego (Pocztę Polską), które nie mają charakteru powszechnego. To krok we...

24.04.2012

Bezpłatna pomoc prawna co do zasady bez VAT

Nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, o ile jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez świadczącego ją podatnika - wynika z wyjaśnień...

16.04.2012

Umowy barteru podlegają VAT

Fakt, iż dochodzi do zamiany określonego towaru czy świadczenia na inne, nawet równowartościowe, nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku prawidłowego wykazania tych transakcji dla celów podatku od...

13.04.2012

Warto postawić na e-faktury

Firma wysyłając miesięcznie 1000 faktur może zaoszczędzić ok. 2 tys. zł, a wystawiając ok. 20 tys. prawie 40 tys. zł, jeśli zrezygnuje z faktur papierowych na rzecz elektronicznych - wynika z raportu...

11.04.2012

Dotacje od gminy należy wykazać w CIT-8

Otrzymane od gminy dotacje na wytworzenie środka trwałego należy wykazać w poz. 8 informacji CIT-8/O, a następnie w poz. 20 informacji CIT-8/O oraz w poz. 40 zeznania CIT-8.

03.04.2012

Sposób rozliczeń z fiskusem jest ważny dla banku

Rozważając, jaki sposób rozliczeń z fiskusem będzie najlepszy dla firmy, przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę kilka różnych czynników, w tym między innymi wysokość spodziewanych przychodów i...

02.04.2012

Problemy z VAT można przedstawić alfabetycznie

Adam Bartosiewicz przygotował specyficzne opracowanie, przybliżające w syntetycznej formie te kwestie i problemy na gruncie podatku od towarów i usług, które w 2012 r. bądź to wywołują kontrowersje i...

28.03.2012

Jak optymalnie wybrać rok podatkowy

Przy rozpoczęciu prowadzenia działalności bądź w trakcie jej prowadzenia podejmowane są przez przedsiębiorców decyzje odnośnie wyboru okresu trwania roku podatkowego. Poprzez odpowiednie...

27.03.2012