Jak uniknąć skutków karuzeli podatkowej

Każdy podatnik może się znaleźć w sytuacji, gdy jego rozliczenia podatkowe zostaną zakwestionowane z uwagi na nieuczciwe działania kontrahenta. Ryzyko to jest szczególnie duże w VAT, gdy organy...

01.06.2012

Interpretacja ogólna MF dotyczy tylko SKA

Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 11 maja 2012 r. dotyczy wyłącznie przychodów u akcjonariuszy spółek komandytowo-akcyjnych. Nie dotyczy wspólników spółek komandytowych.

31.05.2012

Status podatnika VAT otrzyma przedstawiciel podatkowy

1 stycznia 2013 r mają zmienić się przepisy dotyczące VAT. Projekt przygotowanej przez Ministerstwo Finansów nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług omawia Adam Bartoszewski w komentarzu...

21.05.2012

Podatkowe grupy kapitałowe nie są podatnikami VAT

Podatkowe grupy kapitałowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Czy mogą one także być podatnikami VAT? Jakie konsekwencje będzie miało utworzenie podatkowej grupy kapitałowej dla...

02.05.2012