Termin na wydanie indywidualnej interpretacji

Art. 14d Ordynacji podatkowej przewiduje, że indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania...

08.04.2012

Naucz się rozliczać różnice kursowe

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska organizuje 21 maja 2012 r. szkolenie Różnice kursowe w 2012 r. w świetle zmienionych ustaw o podatku dochodowym.

06.04.2012

Syn może odpowiadać za zaległości podatkowe ojca

Jeśli egzekucja z majątku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą okaże się bezskuteczna, to organ podatkowy może dochodzić zapłaty od członka rodziny tego przedsiębiorcyorzekł NSAw wyroku z 4...

06.04.2012

Jak informować media o inicjatywach kancelarii podatkowej?

Doradca podatkowy

Trwa okres rocznych rozliczeń podatkowych. Wielu doradców włącza się w akcję pomocy przy wypełnianiu PIT-ów. Zaangażowanie w tego typu przedsięwzięcia to skuteczny sposób na promocję kancelarii....

06.04.2012

Doskonalenie zawodowe – zasady przyznawania punktów

Doradca podatkowy

Zgodnie z zasadami etyki, doradcy podatkowi są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestniczenie w wyszczególnionych w zasadach etyki formach kształcenia, za które...

06.04.2012

Sprzedaż – inicjatywa po stronie doradcy

Doradca podatkowy

Specyfiką usług doradztwa podatnego jest m.in. to, że relacje z klientem w znacznym stopniu bazują na zaufaniu i przekonaniu o profesjonalizmie doradcy. Przedsiębiorca oddaje sprawy podatkowe swojej...

05.04.2012

Doradcy podatkowi o swoich pasjach

Doradca podatkowy

Z inicjatywy Krajowej Rady Doradców Podatkowych został ogłoszony konkurs pod hasłem Bo liczy się pasja. Najciekawsze prace konkursowe zostaną opublikowane w kalendarzu KIDP.

04.04.2012

Odmowa wydania indywidualnej interpretacji

Art. 14b 5 Ordynacji podatkowej wyraźnie wskazuje, że nie wydaje się interpretacji indywidualnej w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację, są...

04.04.2012

Jest już czwarty tekst jednolity ustawy o PIT

W Dzienniku Ustaw z 3 kwietnia, poz. 361 opublikowane zostało obwieszczenie marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia nowego tekstu jednolitego ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

04.04.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski