Ubezpieczenia OC w oparciu o umowę generalną

Doradca podatkowy

Każdy doradca podatkowy wykonujących zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej jest zobowiązany z mocy ustawy do ubezpieczenia od...

19.11.2013

Skarbówka musi bardzo mocno zacisnąć pasa

Urzędy i izby skarbowe mają problemy z finansowaniem bieżących wydatków. Brakuje pieniędzy na płatności pozapłacowe z różnych tytułów np. na telefony, zakup paliwa, papieru, badania okresowe...

18.11.2013

KE: termin redukcji deficytu przedłużony o rok

Polska nie podjęła w 2013 r. skutecznych działań, by obniżyć swój deficyt do zaleconego przez UE poziomu - oceniła w piątek Komisja Europejska. Przyjęła nowe rekomendacje dla Polski, zalecając...

18.11.2013

MF proponuje zmiany w klasyfikacji budżetowej

Resort finansów przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia dotyczącego szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych....

18.11.2013

Zatrzymano 21 osób podejrzanych o wyłudzenia VAT

Funkcjonariusze Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Katowicach zatrzymali 21 osób wchodzących w skład grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami podatku VAT i praniem brudnych...

15.11.2013

MF chce rotacyjności dla członków RPP

Ministerstwo Finansów, w ramach konsultacji założeń projektu noweli ustawy o NBP, zrezygnuje z pomysłu wielokadencyjności członków Rady Polityki Pieniężnej; planowane jest wprowadzenie rotacyjności...

15.11.2013

Parlament Słowenii przyjął budżet na 2014 r.

Słoweński parlament udzielił w piątek nad ranem wotum zaufania dla rządu premier Alenki Bratuszek. Głosowanie było powiązane z przyjęciem poprawek do budżetu na 2014 rok, które wraz z innymi...

15.11.2013