Na rozwiązanie chociaż części problemów stojących przed podmiotami i organami stosującymi przepisy dotyczące opodatkowania wyrobów węglowych pozwoli nowa publikacja, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska -
„Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych”. Komentarz jest jedyną na rynku tak kompleksową publikacją, która omawia przepisy dotyczące akcyzy od tych wyrobów.

W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia problemowe związane m.in. z ewidencjonowaniem węgla, ubytkami i stratami w czasie magazynowania i transportu oraz zasadami wystawiania dokumentów dostawy, co pozwala należycie wywiązać się z obowiązków podatkowych, a w przypadku sporu z organami podatkowymi stanowi istotny argument wspomagający obronę stanowiska podatnika.

Komentarz zawiera rzetelną analizę prawną przepisów, koncentrującą się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce, a także wyczerpujące omówienie interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje. W książce zostały również zaprezentowane pisma Ministerstwa Finansów wyjaśniające najważniejsze aspekty funkcjonowania akcyzy od wyrobów węglowych.

Książka dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>