Mniejsze formalności przy e-fakturach

Ministerstwo Finansów chce zliberalizowało standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.

31.12.2012

Nowe przepisy wykonawcze do akcyzy

1 stycznia wejdą w życie opublikowane w sobotę 29 grudnia rozporządzenia wykonawcze wydane przez ministra finansów w związku ze zmianami jakie do ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła ustawa...

31.12.2012

Od 2013 roku ulga na złe długi na nowych zasadach

Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na złe długi, które pozwolą na korzystanie z tej instytucji w...

29.12.2012

Nie zapłacimy podatku od odziedziczonych akcji

Rozpoczęły się prace nad zniesieniem podatku od dziedziczonych papierów wartościowych Nowe regulacje mają poddawać opodatkowaniu jedynie dochód ze sprzedaży odziedziczonych w spadku np. akcji czy...

28.12.2012

Zobacz jakie zmiany w VAT czekają nas w 2013 roku

W 2013 roku czekają nas liczne zmiany zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie. Ministerstwo Finansów, chcąc na nie przygotować podatników...

28.12.2012

Zapraszamy na seminarium!

Doradca podatkowy

VAT 2013 ustawa, dyrektywa, orzecznictwo. Pogłębiona analiza wybranych zagadnień VAT w obliczu zmian przepisów.

27.12.2012

Paczki świąteczne od pracodawcy czasem z podatkiem

Bony, paczki i inne podobne świadczenia otrzymane od pracodawcy mogą podlegać opodatkowaniu. Konieczność zapłacenia podatku od takich bonusów zależy od tego, z jakich źródeł pracodawca je sfinansował...

24.12.2012

MF wyjaśnił jak kwalifikować przychody żużlowców

Przychody z zawodowego uprawiania sportu żużlowego należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, a nie do źródła działalność gospodarcza - takie stanowisko zajął minister...

24.12.2012

MF wyjaśnia nowe zasady korekty kosztów podatkowych

Od 1 stycznia 2013 roku będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych. Resort finansów przygotował dla podatników wyjaśnienia i przykłady stosowania nowych przepisów.

21.12.2012

Od soboty obowiązują nowe formularze NIP

Od 22 grudnia zaczną obowiązywać nowe wzory dwóch formularzy - zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową - NIP-D.

21.12.2012

Negocjacje – chwyty i manipulacja

Doradca podatkowy

Podczas rozmów biznesowych trzeba liczyć się ze stosowaniem przez rozmówcę różnego rodzaju zabiegów, które przybliżą go do osiągnięcia celów negocjacji, wybijając jednocześnie z rytmu przeciwnika.

21.12.2012

Za urządzanie gier bez koncesji grozi kara pieniężna

Organizowanie loterii promocyjnej bez zezwolenia jest zagrożone karą pieniężną - przypomniał minister finansów w odpowiedzi na interpelację nr 10369/12. Resort przedstawił również kwestię karalności...

20.12.2012