Celem projektowanej regulacji jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanej na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia tych przepisów od 1 stycznia 2013 roku.

Projekt zakłada rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z innymi państwami członkowskimi. Wprowadzono upoważnienie dla Ministra Finansów do wyznaczenia organu podatkowego upoważnionego do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism oraz wniosków o udzielenie informacji.

Procedura wymiany informacji ma być ściśle sformalizowana. W projekcie określono terminy na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia.

W kontroli skarbowej polskich podatników będą mogli brać udział urzędnicy z innych krajów UE. Minister Finansów będzie w tym celu zawierał porozumienia z władzami innych krajów.

Wymiana informacji ma następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Czytaj także:

Większa szansa na skuteczną egzekucję

Organy podatkowe będą miały większe wsparcie zagranicznego fiskusa