Kraje UE chcą korekty projektu budżetu UE na 2015 r

Kraje Unii Europejskiej porozumiały się we wtorek w sprawie projektu unijnego budżetu na 2015 rok. Zakłada on wydatki na poziomie 140 mld euro, czyli o ponad dwa miliardy mniejsze, niż zaproponowała...

16.07.2014

Trwa dyskusja nad ulgami podatkowymi dla rodziców

W resorcie finansów trwa dyskusja na temat ewentualnych zmian w zakresie podatkowego wsparcia rodzin. Obecnie podatnik rozliczający się indywidualnie, otrzymujący wynagrodzenie na poziomie...

15.07.2014

W SSE wyższe ulgi podatkowe dla małych firm

Ministerstwo Gospodarki spodziewa się wzrostu zainteresowania specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE) wśród małych i średnich firm. Już teraz w wielu strefach mogą one liczyć na lepsze warunki niż...

15.07.2014

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga ubezpieczenia OC

Minister finansów przygotował projekt nowych przepisów regulujących umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,...

15.07.2014

Hollande obiecuje reformy i obniżkę podatków

W dniu święta narodowego Francji, w środę, prezydent Francois Hollande w tradycyjnym wywiadzie dla telewizji obiecał Francuzom obniżki podatków, reformy gospodarcze, a w latach 2015-16 - ich...

15.07.2014

Urząd skarbowy wyegzekwuje opłatę za wywóz śmieci

Postępowanie egzekucyjne wobec osób zalegających z płatnościami za odpady prowadzić będą urzędy skarbowe. Taką poprawkę do projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach...

14.07.2014

Sejm uchwalił zmiany w rachunkowości mikrofirm

Sejm zdecydował też o przyjęciu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Nowe przepisy upraszczają sprawozdawczość finansową wielu podmiotów, w tym mikrofirm. Celem jest redukcja barier administracyjnych...

14.07.2014

Celnicy likwidują hazardowe dziuple

Utworzenie większej ilości grup kontrolnych w warmińsko-mazurskiej Służbie Celnej przyniosło oczekiwane wyniki: tylko w czerwcu olsztyńscy celnicy zatrzymali ponad 60 automatów do gier.

12.07.2014

Folder jako instrument public relations

Doradca podatkowy

Drukowane materiały informacyjne wciąż są ważnym narzędziem promocji, ale pod warunkiem, że nie są laurką dla firmy i jej właścicieli, ale spełniają funkcję informacyjną. Prestiżowy charakter takiego...

11.07.2014

Praktyki zawodowe po deregulacji

Doradca podatkowy

Po 10 sierpnia br. zmienią się przepisy regulujące odbywanie praktyk przez kandydatów do zawodu doradcy podatkowego. W tym dniu wejdą bowiem w życie przepisy ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu...

11.07.2014

Znamy ceny miedzi i srebra za czerwiec

Minister finansów podał średnie ceny miedzi i srebra za czerwiec, dla obliczania wysokości należnego podatku od kopalin. Średnia cena tony miedzi za czerwiec 2014 r. wynosi 20.708 zł, a średnia cena...

11.07.2014