MF określił wzór formularza PIT-16Z

Minister finansów określił wzór podatkowy, który umożliwi podatnikom prawidłowe zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej...

29.12.2014

Ukraina: parlament uchwalił budżet na 2015 rok

Parlament Ukrainy uchwalił w poniedziałek nad ranem budżet na 2015 rok - poinformowała agencja Interfax. Kijów może liczyć na kolejną transzę pomocy finansowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego...

29.12.2014

MF określił wzór wniosku o wydanie WIA

Czwarta ustawa deregulacyjna wprowadza od 1 stycznia 2015 r. instytucję wiążącej informacji akcyzowej. Minister finansów wydał rozporządzenia określające wzór wniosku o wydanie takiej informacji oraz...

27.12.2014

Zmienią się przepisy dotyczące SSE

Wchodząca w życie 6 stycznia 2015 r. nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych dostosowuje regulacje prawne dotyczące SSE do aktualnych wymagań oraz ma na celu usprawnienie działalności...

24.12.2014

Od 1 stycznia nowe wzory formularzy CIT

Minister finansów wydał rozporządzenia, w których określił wzory deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, które będą stosowane...

24.12.2014

Nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń akcyzowych

Minister finansów doprecyzował sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego składanego przez podmiot prowadzący skład podatkowy posiadający jednocześnie status zarejestrowanego wysyłającego.

24.12.2014

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia!

Wszystkim czytelnikom portalu składamy życzenia spokojnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten świąteczny czas spędzony w rodzinnym gronie będzie wytchnieniem od codziennych zawodowych...

24.12.2014

MF zmienia przepisy w sprawie urzędowego sprawdzenia

Zakres urzędowego sprawdzenia został ograniczony do działalności obejmującej produkcję wyłącznie koncentratu, także w przypadku gdy wydobyty urobek rudy miedzi zostanie przekazany w ilości...

23.12.2014

Bank Światowy pomoże rozwiązać problem janosikowego

Bank Światowy pomoże Polsce w stworzeniu nowego systemu tzw. janosikowego. W pierwszym kwartale 2015 r. ma ruszyć grupa robocza złożona z ekspertów banku, przedstawicieli MF, samorządów i naukowców,...

23.12.2014

Od 1 stycznia nowe przepisy w sprawie zwrotu VAT

Minister finansów określił warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług lub przy imporcie towarów oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku...

23.12.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski