Wzorem lat ubiegłych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Starachowicach organizuje we współpracy z...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Urząd Skarbowy w Giżycku po raz kolejny organizuje akcję pt.: Pitobusem po mazurskich gminach. W...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Dopuszczalne jest, aby miasto (gmina miejska) umożliwiło płatność podatku od nieruchomości czy...
Tomasz Krywan
20.03.2012
W resorcie finansów powstał projekt zmiany rozporządzenia w prawie określenia wzorów oświadczeń,...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Stosowanie kursu historycznego do zapłaty zobowiązań wyrażonych w walucie obcej jest błędnym...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Komisja Europejska podsumowała wyniki konsultacji publicznych dotyczących przyszłości systemu VAT,w...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Podczas tegorocznej zimowej akcji połączonych sił urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych...
Jolanta Mazur
20.03.2012
Ambulanse klasyfikowane do kodu CN 8703 są opodatkowane podatkiem akcyzowym, ale do podstawy...
Katarzyna Bogucka
20.03.2012
Zakonnicy muszą płacić akcyzę od węgla kupowanego do ogrzewania kościoła, natomiast nie muszą go...
PAP
19.03.2012
22 marca w centrum konferencyjnym Businessman Institute w Warszawie odbędzie się II Forum...
Jolanta Mazur
19.03.2012
Dopierwszego czytania w Sejmie skierowany został poselski projekt nowelizacji ustawy o partiach...
Katarzyna Bogucka
19.03.2012
Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia nadającego uprawnienia organów podatkowych...
Jolanta Mazur
19.03.2012
Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów opublikowana została decyzja w sprawie terminów...
Katarzyna Bogucka
19.03.2012
Doradca podatkowy
Po wystawieniu korekt faktur wewnętrznych zmniejszających podstawę opodatkowania, kwotę objętego tą...
Jolanta Mazur
19.03.2012
Kwota obciążenia wartością ponadnormatywnych niedoborów inwentaryzacyjnych nie stanowi poniesionego...
Karol Różycki
19.03.2012
Ustawodawca nie przewidział możliwości odmiennego traktowania podmiotów nabywających nieruchomość...
Jolanta Mazur
19.03.2012
Można wskazać w korekcie zeznania organizację pożytku publicznego, które otrzyma 1 procent podatku...
Adam Bartosiewicz
19.03.2012
Zastosowanie podstawowej 23 proc. stawki VAT na elektroniczne książki, przy stosowaniu 5 proc. na...
PAP
19.03.2012
Do końca kwietnia przez dwa dni w tygodniu śląscy doradcy podatkowi będą bezpłatnie doradzać osobom...
PAP
19.03.2012
Doradca podatkowy
Prowadzenie metryk spraw w postępowaniach administracyjnych i podatkowych to novum w polskim...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Minister finansów, odpowiadając na interpelację poselską w sprawie nadużyć związanych ze...
Katarzyna Bogucka
16.03.2012
Sytuacja finansów publicznych jest na tyle dobra, że za dwa lata z pewnością wrócimy do poziomu VAT...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Urzędy skarbowe szczególny nacisk podczas kontroli położą w tym roku na wspólne rozliczenia. Będą...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Spółka komandytowo-akcyjna stanowi dla przedsiębiorców alternatywę przy wyborze formy prowadzenia...
Marcin Sobieszek
16.03.2012
Jeżeli twórca złożył na piśmie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich, to mimo, że umowa o...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Deloitte po raz szósty z rzędu został uznany za firmę zatrudniającą najwięcej wykwalifikowanych...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Doradca podatkowy
Do wydatków związanych z emisją nowych akcji, które nie są kosztami uzyskania przychodów należy...
Michał Malinowski
16.03.2012
30 kwietnia mija termin składania rocznych zeznań podatkowych przez podatników podatku dochodowego...
Jolanta Mazur
16.03.2012
Zniszczenie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą nie skutkuje powstawaniem ubytków wyrobów...
Tomasz Krywan
16.03.2012
Kraków jest kolejnym polskim miastem, które chce zachęcić swoich mieszkańców do płacenia podatków w...
PAP
15.03.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski