Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 15 do 21 września 2010 roku w biurach maklerskich CDM Pekao, Domu Maklerskiego banku Pekao, Noble Securities, Domu Maklerskiego PKO BP, Domu Inwestycyjnego BRE Banku, oraz Millennium Domu Maklerskiego. Jednocześnie z ofertą publiczną prowadzona jest publiczna sprzedaż przez Getin Noble Bank 1.570.400 akcji zwykłych na okaziciela dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na Giełdę Papierów Wartościowych.  Z wypowiedzi Renaty Gwoździewicz-Pęcherzewskiej, dyrektor departamentu marketingu i PR w TU Europa, dla ,,Parkietu" wynika, że spółka przewiduje, iż inwestorom indywidualnym przypadnie około 10 proc. wszystkich akcji emitowanych przez TU Europa i sprzedawanych przez Getin Noble Bank w ramach oferty publicznej.  Z kolei zapisy inwestorów instytucjonalnych przyjmowane będą w dniach od 22 do 24 września.

Grupa Europa zajmuje pozycję lidera branży ubezpieczeniowej w dziedzinie bankassurance w Polsce. Grupa Kapitałowa EUROPA, zakończyła rok 2009 rekordowym wynikiem netto wynoszącym przeszło 120 milionów złotych (zysk netto grupy wg MSSF) a pod względem efektywności mierzonej zwrotem z kapitałów ROE dla GK EUROPA za rok 2009 wyniosło 38,6% i znacznie przewyższyło ROE całego sektora ubezpieczeniowego, które wyniosło 18,45%.