W piątek 6 grudnia br. wchodzi w życie rozporządzenie, które modyfikuje wzory zeznań, deklaracji i...
Jolanta Mazur
05.12.2013
Podczas środowego głosowania senatorowie zdecydowali, aby nie wnosić poprawek do ustawy...
Białkowski Rafał
05.12.2013
Watykan będzie prawdopodobnie miał własne ministerstwo finansów. Koncepcja utworzenia urzędu,...
PAP
05.12.2013
Wartość środków przekazywanych w grudniu 2013 r. z budżetu na rynek wyniesie 0,9 mld zł i będą to...
PAP
05.12.2013
W drugim czytaniu posłowie pracowali nad projektem umożliwiającym rolnikom prowadzenie...
Jolanta Mazur
05.12.2013
Senatorowie nie zgłosili w środę podczas wieczornego głosowania poprawek do noweli ustawy o VAT,...
Białkowski Rafał
05.12.2013
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym...
PAP
05.12.2013
Ustawa z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o...
Tomasz Krywan
05.12.2013
Podczas środowego głosowania senatorowie zdecydowali o niewnoszeniu poprawek do noweli ustawy o...
Białkowski Rafał
05.12.2013
W opisanej sytuacji nie należy dokonywać korekty deklaracji ani ewidencji, bowiem podatek należny...
Rafał Styczyński
05.12.2013
Podczas środowego posiedzenia senatorowie nie zaproponowali poprawek do noweli ustawy o finansach...
PAP
04.12.2013
Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym...
PAP
04.12.2013
Usługi VOD nie korzystają z opodatkowania obniżoną stawką VAT w wysokości 8 proc., ponieważ zostały...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Zdaniem Pracodawców RP głównym problem przedsiębiorców nie jest Ordynacja podatkowa, więc...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Przedsiębiorcy nadal będą mogli korzystać z ulg, prowadząc biznes w specjalnych strefach...
Jolanta Mazur
04.12.2013
2 grudnia 2014 r. rozpoczęła swoją działalność Komisja Egzaminacyjna dla kandydatów na biegłych...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Deficyt budżetu państwa po październiku wyniósł 39 mld 481,206 mln zł wobec 39 mld 454,6 mln zł...
Mariański Piotr
04.12.2013
W porządku obrad trwającego posiedzenia Sejmu znalazły się projekty ustaw o ratyfikacji umów...
Jolanta Mazur
04.12.2013
W czasie trwającego posiedzenia Sejmu posłowie będą pracować w drugim czytaniu nad senackim...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się we wtorek za przyjęciem budżetu na 2014 r. z...
Musiał Marcin
04.12.2013
Wprowadzenie zwolnienia od podatku dochodowego z tytułu świadczeń dowozu do zakładu pracy na koszt...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Sprzedaż złomu złota podlega tzw. odwrotnemu obciążeniu i udokumentowaniu fakturą z taką adnotacją.
Łukasz Postrzech
04.12.2013
Zgodnie z prognozami Komisji Europejskiej, najbliższe dwa lata mają przynieść Polsce zadowalające...
Jolanta Mazur
04.12.2013
Dochody budżetu państwa z podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosły na koniec października...
PAP
03.12.2013
W ocenie ministra finansów, 14-dniowy termin na zapłatę podatku od czynności cywilnoprawnych,...
Katarzyna Bogucka
03.12.2013
Na najbliższym posiedzeniu senatorowie rozpatrzą między innymi nowelizację ustawy o podatku od...
Jolanta Mazur
03.12.2013
W siedzibie Business Centre Club odbyła się 2 grudnia konferencja prasowa poświęcona zmianom w...
Jolanta Mazur
03.12.2013
Projekt zmian mający zapewnić dodatkowe wpływy do Funduszu Kolejowego w latach 2015-2019 przewiduje...
Musiał Marcin
03.12.2013
Średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów na potrzeby ustalenia minimalnej stawki akcyzy...
Jolanta Mazur
03.12.2013
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym w latach 2005-2010 ma...
Jolanta Mazur
03.12.2013
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski