16 lipca 2013 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), ustanawiające...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Problemy związane z długiem publicznym i deficytem sektora finansów publicznych zostaną rozwiązane...
PAP
24.09.2013
Środki trwałe to składniki majątku (rzeczowe aktywa trwałe niezakwalifikowane do inwestycji) o...
Jolanta Mazur
24.09.2013
Doprecyzowanie w rozporządzeniu, potrzeby sprawdzenia czy eksploatowany automat do gier o niskich...
Michał Malinowski
24.09.2013
Małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha mieli w okresie od 1 stycznia...
Michał Malinowski
23.09.2013
Służba Celna (SC) i PricewaterhouseCoopers (PwC) prowadzą wspólne badanie wśród przedsiębiorców,...
Michał Malinowski
23.09.2013
Projekt budżetu na 2014 rok przyjęty przez rząd jest poprawny zarówno w przypadku...
Jolanta Mazur
23.09.2013
Koszty badań lekarskich do książeczki sanitarno-epidemiologicznej zobowiązany jest pokryć...
Joanna Woźniak
23.09.2013
Podczas rozpoczynającego się w środę posiedzenia Sejmu odbędzie się I czytanie senackiego projektu...
Katarzyna Bogucka
23.09.2013
Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lipca bieżącego roku spadło o 6 mld 670,3 mln zł tj. o 0,8...
Musiał Marcin
23.09.2013
Nowa strategia Służby Celnej, jaką będziemy realizować w latach 2014-2020 określi nasze nowe...
Huk Wojciech
23.09.2013
Belgia redukuje swój tegoroczny budżet o 218 mln euro i dzięki temu będzie w stanie spełnić...
Żylińska Julita
23.09.2013
W opinii wiceprezesa NBP Witolda Kozińskiego projekt budżetu na 2014 rok jest projektem realnym, a...
PAP
23.09.2013
Senat zgłosił w piątek dwie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r. Dotyczą one zwiększenia o...
Musiał Marcin
21.09.2013
Senat zgłosił dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która - wprowadzając...
Krzyczkowski Wojciech
20.09.2013
Rząd zajmie się budżetem na 2014 rok na posiedzeniu zaplanowanym na 27 września - wynika z...
Mariański Piotr
20.09.2013
Od nowego roku mają wzrosnąć stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (o 5 proc.) i...
Katarzyna Bogucka
20.09.2013
Senat zgłosił w piątek dwie poprawki do nowelizacji budżetu na 2013 r. Dotyczą one zwiększenia o...
PAP
20.09.2013
Dziś tj. 20 września wchodzi w życie nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza mechanizm kaucji...
Michał Malinowski
20.09.2013
Senackie komisje negatywnie zaopiniowały w piątek zgłoszone przez senatorów PiS poprawki do...
Musiał Marcin
20.09.2013
Wymiana przez spółdzielnię indywidualnych podzielników elektronicznych kosztów centralnego...
Jolanta Mazur
20.09.2013
Izby skarbowe nie radzą sobie z coraz większą liczbą wniosków o interpretacje indywidualne...
Jolanta Mazur
20.09.2013
Członkowie RPP podczas wrześniowego posiedzenia byli zgodni, że stopy procentowe NBP powinny...
PAP
20.09.2013
Liczby mówią same za siebie: firma Xerox przeprowadziła badania nad skutecznością swoich programów...
Joanna Polańska-Solarz
20.09.2013
Doradca podatkowy
Prezydent Bronisław Komorowski chce, by do końca tej kadencji Sejmu wprowadzona została nowa ulga...
Jabłońska-Andrzejczuk Agata
20.09.2013
Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji rozpoczęła już prace nad...
Jolanta Mazur
20.09.2013
Doradca podatkowy
W piątek wchodzą w życie przepisy upraszczające formalności związane z akcyzą na węgiel i koks....
Błoński Marek
20.09.2013
Wpływy z podatku VAT w krajach UE były w 2011 r. o 193 mld euro mniejsze niż oczekiwano - wynika z...
Widzyk Anna
20.09.2013
Poręczenie kredytu bankowego wekslem in blanco ma charakter czynności przysparzającej o określonej...
Edyta Zaniewicz
20.09.2013
Konieczność nowelizacji budżetu na 2013 r. jest związana z niższym wzrostem gospodarki, a nie z...
Musiał Marcin
20.09.2013