Od 18 sierpnia 2014 r. będzie możliwe składanie deklaracji w sprawach dotyczących podatku od...
Michał Malinowski
18.06.2014
Niskie opodatkowanie komercyjnych inwestycji w nieruchomości sprawia, że zwiększa się atrakcyjność...
Inny
18.06.2014
Okoliczność, że hotel wykorzystuje basen, saunę, salę fitness oraz pomieszczenia z nimi związane do...
Michał Malinowski
18.06.2014
Resort finansów zbiera informacje o rozliczeniach podatkowych siatkarzy reprezentacji Polski -...
PAP
18.06.2014
Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE...
PAP
18.06.2014
Ok. 2 mln zł ma zwrócić przedsiębiorcom samorząd Kielc, ze względu na nienależnie pobrane podatki...
PAP
18.06.2014
Polityka monetarna Banku Anglii (BoE) oparta na rekordowo niskich stopach procentowych i...
PAP
18.06.2014
Rodzice planujący skorzystać z ulgi prorodzinnej powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu...
Jolanta Mazur
18.06.2014
Zdecydowałem o częściowym uchyleniu tajemnicy skarbowej w sprawie Moniki Nowak - poinformował we...
PAP
17.06.2014
W Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku wszczęto kontrolę wewnętrzną w związku z opublikowanymi...
PAP
17.06.2014
Ministerstwo sprawdza prawidłowość postępowań Urzędu Kontroli Skarbowej oraz Izby Skarbowej -...
PAP
17.06.2014
Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie...
Katarzyna Bogucka
17.06.2014
Jeżeli transakcje sprzedaży nie będą dokonywane w tym samym czasie poprzez sklep internetowy i...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Również dla celów opodatkowania PIT, przychody z działalności gospodarczej korygowane powinny być...
Tomasz Krywan
17.06.2014
Business Centre Club podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko, że każde podwyższanie podatków i...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Dzięki ścisłej współpracy kontroli skarbowej z organami ścigania i prokuraturą, przed sąd trafiła...
Jolanta Mazur
17.06.2014
W ramach walki z przemytem władze celne państw Unii Europejskiej przechwyciły na jej granicach od...
PAP
17.06.2014
Zaproponowane w czwartym pakiecie deregulacji zmiany mogą przyczynić się do zmniejszenia...
Jolanta Mazur
17.06.2014
Litewska mennica wybiła w poniedziałek pierwsze narodowe monety o nominale 1 euro. Do strefy euro...
PAP
17.06.2014
Po maju deficyt budżetu państwa wyniósł 22 mld 472,7 mln zł, co stanowi 47,3 proc. dopuszczonego w...
PAP
17.06.2014
Na przełomie 2014 i 2015 roku gospodarka będzie się rozwijać najszybciej w aktualnym cyklu...
Inny
17.06.2014
Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wszczęła śledztwo w związku z ujawnionymi przez Wprost...
PAP
16.06.2014
O sytuacji finansowej w Polsce i na świecie minister finansów Mateusz Szczurek rozmawiał 12 czerwca...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Ponad 34 tysiące mieszkańców Tarnowa zagłosowało na 54 projekty zgłoszone do realizacji w ramach...
PAP
16.06.2014
Nie ma przeszkód, aby numerować faktury w ramach jednej serii. Również faktury zaliczkowe mogą...
Rafał Styczyński
16.06.2014
Trybunał Konstytucyjny nie rozpozna 8 lipca br. pytania prejudycjalnego dotyczącego zryczałtowanego...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Uproszczenie rozliczeń VAT m.in. dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w innych krajach UE...
PAP
16.06.2014
Otwarcie 10 sierpnia dostępu do zawodów finansowych m.in. do zawodu księgowego i doradcy...
Jolanta Mazur
16.06.2014
Drugą wersję sprawozdania finansowego, uwzględniającą uwagi biegłego rewidenta i zmiany wprowadzone...
Dorota Mikulska
16.06.2014
Wydatki na podatek od czynności cywilnoprawnych, taksę notarialną oraz opłatę za wypisy aktu...
Jolanta Mazur
16.06.2014
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski