Aby to zrobić najpierw należy wypełnić i wysłać droga elektroniczną formularze, następnie podpisać umowę podczas osobistego spotkania z Inspektorem ds. Rejestracji w  Punkcie Rejestracji, gdzie certyfikat wydawany jest niemal od ręki, zaraz po podpisaniu umowy. Płatności za certyfikat reguluje się po otrzymaniu faktury w Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Członkowie KIDP mogą także składać wnioski o wydanie legitymacji doradcy podatkowego. Jest to spersonalizowany dokument ścisłego zarachowania, potwierdzający przynależność osoby fizycznej do Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Legitymacja jest wydawana na wniosek doradcy podatkowego, co do zasady można z niej korzystać bezterminowo. Cały proces wydania legitymacji przebiega za pośrednictwem panelu mDoradca w portalu internetowym KIDP.

Bliższe informacje na temat uzyskania certyfikatu umożliwiającego złożenie podpisu elektronicznego oraz legitymacji doradcy podatkowego można uzyskać w Biurze KIDP lub na stronie internetowej KIDP.