W Dzienniku Urzędowym zostało opublikowane rozporządzenie

Zmiany w obowiązujących wzorach zostały wprowadzone z uwagi na obowiązujące od 1 stycznia ograniczenia stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów, a także możliwość zrezygnowania z podawania niektórych danych ewidencyjnych.

Rozporządzenie ministra frinansów z 10 października 2013 r. w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1303) określa wzory: PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L, PIT-39, a także załączniki do zeznań: PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/B, PIT/Z oraz PIT/ZG.