Internet może ułatwić zdanie ustnej matury z języka polskiego. Zdający od razu po wyjściu z sali...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
Pieniądze z programu Bezpieczna+ w praktyce zupełnie nie pomogą w poprawie warunków panujących w...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
W globalnym rankingu szkół sporządzonym przez OECD pierwszych pięć miejsc - na 76 pozycji - zajmują...
PAP
13.05.2015
Chociaż zdecydowana większość rodziców zdaje sobie sprawę z tego, że jest odpowiedzialna za...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
Tylko 18 proc. szkół organizuje zajęcia świetlicowe uczniów klasy czwartej szkoły podstawowej i...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
Pół miliona zadań z matematyki egzaminatorzy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej sprawdzili, nie...
PAP
13.05.2015
Aby uczyć języków obcych, nauczyciel będzie musiał mieć co najmniej dyplom magistra. Jeszcze tylko...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
Maturzyści w środę rano przystąpią do pisemnego egzaminu z geografii. Po południu będzie egzamin z...
PAP
13.05.2015
Aby umowa o pracę przekształciła się w mianowanie, nauczyciel musi spełnić wszystkie warunki...
Monika Sewastianowicz
13.05.2015
Od września Rada Reklamy będzie uczyć dzieci, jak rozpoznać komercyjne przekazy reklamowe i nie dać...
PAP
12.05.2015
Prawo oświatowe to zagadnienie dotyczące każdego nauczyciela. Wie o tym wydawnictwo LexisNexis,...
Jacek Górski
12.05.2015
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego skierował komunikat do właścicieli i zarządców obiektów...
Maria Pietkiewicz
12.05.2015
MEN zachęca dyrektorów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych do udziału w...
Monika Sewastianowicz
12.05.2015
Rozporządzenie przesądzi, że dzieci osób powracających z zagranicy oraz cudzoziemców będą...
Monika Sewastianowicz
12.05.2015
Aż o 3,7 punktu może różnić się wynik egzaminu sprawdzanego przez dwie osoby. Na ocene wpływa...
Monika Sewastianowicz
12.05.2015
Maturzyści we wtorek rano przystąpią do egzaminu pisemnego z języka niemieckiego na poziomie...
PAP
12.05.2015
Przepisy nie przyznają niepełnosprawnym pracownikom specjalnej ochrony przed zwolnieniem. Nie ma...
Marta Handzlik
12.05.2015
To uczelnie decydują o warunkach zatrudnienia nauczycieli akademickich. Wynika to z autonomii,...
PAP
12.05.2015
Gmina nie może odmówić bezpłatnego transportu dziecku z autyzmem tylko dlatego, że jest zapisane do...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
O zapewnienie stabilnych warunków zatrudnienia nauczycieli akademickich, uregulowanie statusu...
PAP
11.05.2015
Już w czerwcu TrybunałKonstytucyjny zajmie się skargą byłych maturzystów z Ostrowca...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Organy prowadzące, które chcą w tym roku dostać pieniądze na wprowadzenie dodatkowych środków...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Dobre wyniki egzaminu z języków obcych rzadko uzyskują dzieci, które nie chodziły na korepetycje....
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z fizyki. Po południu będzie...
PAP
11.05.2015
Dyrektor musi poinformować organizację związkową o zamiarze wypowiedzenia umowy jej członkowi....
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Młodzi wolontariusze Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży organizują konkurs na projekt na rzecz...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
Młodzi ludzie nie wiedzą, jak używać Worda, Excela i Google - wynika z badań przeprowadzonych na...
Monika Sewastianowicz
11.05.2015
W przypadku likwidacji placówki dyrektor ma prawo rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem...
Krzysztof Lisowski
10.05.2015
Minimum dwa języki obce, w tym biegły angielski to wymagania polskich pracodawców, które już stały...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015
Szkoły nie dostały odpowiednich materiałów edukacyjnych - tłumaczy problemy z cyfryzacją szkół...
Monika Sewastianowicz
08.05.2015