Konkurs ogłaszany jest w dwóch kategoriach:
- Gimnazja: Umiesz liczyć, licz na siebie. Twoje sposoby na dorabianie do kieszonkowego
- Szkoły ponadgimnazjalne: Od pasji do pensji! Czy Twoje hobby mogłoby stać się sposobem na zarabianie pieniędzy?

Szef Polbanku: mniej ideologii, więcej ekonomii w szkole>>

Celem Konkursu jest pogłębienie zainteresowań młodzieży ekonomią, sprawdzenie umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy ekonomicznej oraz zachęcenie dyrekcji i nauczycieli z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wdrażania w nauczaniu ekonomii elementów praktycznych kształtujących umiejętność funkcjonowania uczniów w warunkach gospodarki rynkowej.
Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne. Więcej>> 

Banki zadbają o edukację ekonomiczną dzieci i młodzieży>>