Przypominamy, że aby Państwa kandydat na Super Dyrektora mógł wziąć udział w konkursie, wypełniona ankieta i wszystkie materiały dodatkowe muszą dotrzeć do redakcji "Dyrektora Szkoły"– pocztą tradycyjną bądź elektroniczną – do 22 września 2014 r. Materiały, które przyślą Państwo później, nie będę brane pod uwagę.

Zasady i regulamin dostępne są na stronie www.SuperDyrektor.pl

Patronat honorowy nad konkursem na Super Dyrektora Szkoły i Super Dyrektora Przedszkola objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zwycięzcę wybierze grono ekspertów, a ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystej gali w trakcie XVI Krajowej Konferencji Dyrektorów Szkół, która odbędzie się w dniach 22–23 października 2014 r. Nagrodą będzie prestiżowy tytuł Super Dyrektor w kategorii Szkoły lub Przedszkola.

Uwaga: Kandydatów mogą zgłaszać pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, a organ prowadzący lub nadzorujący placówkę.

1