To ostatni dzwonek na złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego. Według przepisów nauczyciel kontraktowy i mianowany składają do dyrektora szkoły wniosek o rozpoczęcie stażu i załączają do niego projekt planu rozwoju zawodowego.

Wzory:
Pismo dot. terminu rozpoczęcia stażu>>
Pismo ws. zmian w planie rozwoju zawodowego>>
Informacja o przydzieleniu opiekuna stażu>>
Informacja o powierzeniu funkcji opiekuna stażu>>
Pismo ws. skrócenia stażu>>

Wzory pochodzą z miesięcznika "Dyrektor Szkoły".
Zobacz:
Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji

Według Karty Nauczyciela stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Wniowek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego - wzór>>

Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii MeritumWzór pochodzi z publikacji "Prawo oświatowe. Wzory pism i dokumentów z serii Meritum".
Zobacz: Wzory szkolnych dokumentów w jednej książce