Książka autorstwa Krzysztofa Gawrońskiego i Lidii Marciniak stanowi cenne uzupełnienie poradnika „Prawo Oświatowe z serii Meritum” – wydanego w ubiegłym roku (04.2013) przez Wolters Kluwer.  Treść książki stanowią wzory i przykłady pism i dokumentów przygotowane na jej potrzeby lub gromadzone od lat w publikacji Prawa Oświatowego Wydawnictwa Wolters Kluwer. Opracowane zostały w oparciu o aktualny stan prawny. Są to zarówno wzory cytowane, stanowiące załączniki do aktów wykonawczych (rozporządzeń), jak i oryginalne przykłady przygotowane w oparciu o przepisy prawne. Czytelnik otrzymuje zatem przykładowe narzędzie, które po niewielkiej modyfikacji wynikającej ze specyfiki rozpatrywanej sprawy, będzie mógł wykorzystać w dalszym procedowaniu.
Ze względów na ograniczoną objętość poradnika umieszczenie kilkuset przykładowych wzorów pism i dokumentów było niemożliwe. Skomentowane w poradniku i poparte przykładami z orzecznictwa przepisy prawa oświatowego stanowią przykład zastosowania procedur, w których istotną rolę spełniają dokumenty i pisma proceduralne. Przykłady takich dokumentów zawarte są w omawianej publikacji.

Więcej o książce na stronie Profinfo.pl>>

Przykłady pism publikowaliśmy:
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem - wzór do pobrania>>
Umowa na czas nieokreślony nawet bez pełnego wymiaru zajęć>>