SA: Polisolokata nie da się szybko wzbogacić

Prawo cywilne

Po rozwiązaniu umowy ubezpieczenia na życie ubezpieczyciel nie może zatrzymać całości wpłaconych środków. Ma jednak prawo do pobrania kosztów, jakie poniósł w związku z zawarciem umowy. Pozostałe...

12.10.2018

Wojewoda: Jeśli umorzenie to do 100 zł i wszystkim

Finanse samorządów

Rada gminy może uchwalić o niedochodzeniu przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnym należności o charakterze cywilnoprawnym, których kwota z odsetkami nie przekracza 100 zł. Nie może...

11.10.2018

NSA: Sędzia z wyrokami nie zostanie adwokatem

Prawnicy

Jeden czyn byłego sędziego zdyskwalifikuje go w zasadzie na całe życie zawodowe. Nie może po złożeniu z urzędu pełnić zawodu adwokata, gdyż nie posiada nieskazitelnego charakteru. Zatarcie skazania...

11.10.2018

Sąd: Jeden klient to za mało, by prowadzić biznes

Ubezpieczenia społeczne

Spór między ZUS a ubezpieczoną dotyczył tego, czy rzeczywiście prowadziła działalność gospodarczą. Rację należało przyznać organowi rentowemu. Choć ubezpieczona miała zarejestrowaną działalność...

10.10.2018

TSUE: nie każdy sprzedający w sieci to przedsiębiorca

Prawo gospodarcze

Osoba, która publikuje na stronie internetowej określoną liczbę ogłoszeń sprzedaży, nie jest „przedsiębiorcą”. Będzie dopiero, gdy działa w celach związanych z działalnością gospodarczą, handlową,...

08.10.2018

We wspólnocie za ochronę nie płaci się po równo

Budownictwo

Koszt usług ochrony we wspólnocie mieszkaniowej musi być rozłożony na wszystkich właścicieli lokali według udziałów w nieruchomości wspólnej. Odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo i...

07.10.2018

Sąd: Miejsce łomu nie jest w krzakach

BHP

Właścicielka gospodarstwa rolnego pozostawiła metalowy łom wbity w krzakach. Powód, jej ojciec, stracił przez to oko. Są podstawy, by ubezpieczyciel rolniczki wypłacił mu wysokie zadośćuczynienie, bo...

06.10.2018