NSA: Od szczepionki nie ma ucieczki

Opieka zdrowotna

Decyzja o zaszczepieniu dziecka nie została pozostawiona rodzicom. Jeśli uchylają się od wykonania tego obowiązku, muszą się liczyć z postępowaniem egzekucyjnym i grzywnami przymuszającymi - orzekł...

14.08.2018

Wojewoda: Rada nie ustala odległości między śmietnikami

Administracja publiczna

Rada gminy nie ma prawa określać odległości między śmietnikami na drodze publicznej ani konkretnej lokalizacji koszy na śmieci na przystankach - stwierdził w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewoda...

13.08.2018

WSA: Dojazd do domu kością sąsiedzkiej niezgody

Budownictwo

Wysypanie i nawet ubicie gruzu w obrębie własnej nieruchomości, celem polepszenia dojazdu do zabudowań nie stanowi "budowy drogi" - orzekł NSA. A wojewódzki sąd unieważnił decyzję Głównego Inspektora...

11.08.2018

Błąd komornika, który zawyżył opłatę - naprawiony

Prawo cywilne

Sądy muszą reagować na błędy komorników, nawet po roku i wtedy, gdy orzeczenia o kosztach egzekucji stały się prawomocne - stwierdził Sąd Najwyższy. Jednak nie podjął uchwały, gdyż zgadza się z...

10.08.2018

WSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

VAT

Podatnik obniżył należny podatek VAT o podatek naliczony na podstawie dwóch faktur. Nie mógł jednak tego uczynić, skoro faktury obejmowały transakcje nieistniejące. Organy podatkowe słusznie więc...

09.08.2018