WSA: Faktura nie przesądza o istnieniu transakcji

VAT

Podatnik obniżył należny podatek VAT o podatek naliczony na podstawie dwóch faktur. Nie mógł jednak tego uczynić, skoro faktury obejmowały transakcje nieistniejące. Organy podatkowe słusznie więc...

09.08.2018

Wojewoda: Najpierw program, potem stypendia

Samorząd terytorialny Finansowanie oświaty

Rada gminy powinna przyjąć program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zanim uchwali regulamin udzielania stypendium. W przeciwnym wypadku dochodzi do naruszenia procedury. Takie...

07.08.2018

Wątpliwe prawo parafii do wystąpienia o zwrot majątku

Prawo cywilne

Skład siedmiu sędziów Sądu Najwyższego wkrótce odpowie na pytanie, czy parafiom Kościoła Rzymskokatolickiego, położonym na terenach byłego zaboru pruskiego, przysługiwało prawo do wystąpienia z...

06.08.2018

WSA: Gmina musi wysłuchać także opinii trzynastolatka

Administracja publiczna

Rada miejska nie mogła wprowadzić do uchwały dotyczącej konsultacji społecznych projektu budżetu obywatelskiego zapisu określającego, że prawo do głosowania ma mieszkaniec miasta, który w danym roku...

06.08.2018

NSA: Za opłatę targową odpowiada sprzedawca

Podatki i opłaty lokalne

Obowiązek regulowania opłaty targowej ciąży na tej osobie, co sprzedaje towary. Natomiast bez znaczenia jest fakt, że robi to na rzecz podmiotu trzeciego. Wynika to z wyroku Naczelnego Sądu...

06.08.2018