JEDZ bez e-pełnomocnictwa

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Pełnomocnictwa do podpisania elektronicznego Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia mogą być w zwykłej formie pisemnej. JEDZ jest bowiem tylko oświadczeniem pobocznym, które nie ma...

29.08.2018

Prof. Biernat: Jest chaos i nie wiadomo, co zrobią sądy

Wymiar sprawiedliwości

Były wiceprezes TK wyjaśnia, co może zrobić obywatel, którego sprawę powierzono „dublerowi” w Trybunale Konstytucyjnym. Czy może powołać się przed sądem powszechnym na niewłaściwą obsadę i co z tego...

29.08.2018

W dużych firmach PPK trzeba będzie tworzyć już za rok

Prawo pracy

Duże firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób, jako pierwsze zostaną objęte obowiązkiem tworzenia pracowniczych planów kapitałowych. Jeśli utrzymane zostaną projektowane obecnie propozycje, to...

29.08.2018

By wykluczyć konsorcjum z przetargu, trzeba udowodnić zmowę

Zamówienia publiczne Prawo gospodarcze

Konsorcjum jest prawnie dopuszczalną formą udziału w przetargu. Samodzielne spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez każdego z członków konsorcjum nie wystarczy, by uznać, że doszło do...

28.08.2018

Prof. Łętowska: Nękanie prawem może być represją

Wymiar sprawiedliwości

Pokąsanie przez miliardy muszek może być bardziej dotkliwe niż ugryzienie przez lwa - komentuje prof. Ewa Łętowska, odnosząc się do wykorzystywania przepisów prawa wykroczeń dla nękania przeciwników...

28.08.2018

Potrzebne zmiany dla ożywienia badań klinicznych

Pacjent

Długi czas negocjowania umów na badania kliniczne powodował, że Polska traciła część badań na rzecz innych krajów. Nowelizacja Prawa farmaceutycznego znosi obowiązek przedstawiania podpisanych umów w...

27.08.2018

Prof. Baran: Prawo związkowe także dla niepracowników

Prawo pracy

Nowela ustawy o związkach zawodowych radykalnie zmienia podmiotowy model zbiorowych stosunków pracy, rozszerzając prawo koalicji na szerokie grono osób wykonujących pracę za wynagrodzeniem na innej...

23.08.2018