Podatkowe aspekty szkolenia pracowników

Od dłuższego czasu w gospodarce postępuje proces specjalizacji pracownikw w bardzo wąskich dziedzinach. Daleko posunięta specjalizacja wymaga coraz większego zasobu wiedzy i umiejętności, a droga ich...

06.05.2010

Wyrok ETS wiąże krajowe sądy

Wykładnia przepisu prawa unijnego, dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości, wiąże wszystkie sądy państw członkowskich Unii Europejskiej. Wyrok wydany przez ETS w sprawie T-Mobile Netherlands wykracza...

05.05.2010

Oddzielenie prokuratury to jeszcze nie wszystko

Zmiana ustrojowej pozycji prokuratury, przeprowadzona ustawą z 9 października 2009 r. była przygotowywana i została zrealizowana pod hasłem rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra...

02.05.2010

Specustawa drogowa i odszkodowania dla wywłaszczonych

Ustawa z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych miała usprawnić inwestycje drogowe. Jej przepisy miały uprościć i przyspieszyć...

29.04.2010

Opodatkowanie PCC cesji wierzytelności

Badając czy dany przelew wierzytelności podlega opodatkowaniu PCC w pierwszej kolejności należy ustalić, czy ktraś ze stron umowy nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Dopiero jeżeli okaże się, że...

29.04.2010

Wzór ujawniony przestaje być nowy i oryginalny

Zdecydowana większość decyzji unijnego Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego dotyczących unieważnienia zarejestrowanego wzoru wspólnotowego opiera się na przesłankach braku nowości lub...

28.04.2010

Rekomendacja "T". Prawnicy komentują decyzję KNF

Szeroko komentowana Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego zmierza zgodnie z założeniami regulatora do zminimalizowania ryzyka kredytowego banków ponoszonego w toku kredytowania...

27.04.2010

Nie ma szans na rzecznika praw kobiet

W Sejmie od wielu miesięcy czeka na rozpatrzenie projekt ustawy o ustanowieniu Rzecznika Praw Kobiet. Wydaje się, że w obecnej sytuacji utworzenie, jedynie w drodze ustawowej, nowego Rzecznika Praw...

26.04.2010

Od funduszy "private equity" nie da się uciec

Fundusze private są dokładnie prześwietlane przez polski nadzór finansowy. Prawnicy twierdzą jednak, że od funduszy "private equity" nie da się uciec. Są one bowiem zainteresowane nie tylko polskimi...

26.04.2010

Renty planistycznej nie można zaskarżyć do RIO

Zarówno renta planistyczna, jak i opata adiacencka nie mogą być zaliczone do kategorii podatków i opłat lokalnych. Są to tzw. niepodatkowe należności budżetowe, a konkretnie dopłaty, do których nie...

21.04.2010